14.09

14 септември
ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ
Празник
Когато този празник не се падне в неделя, преди 
Евангелието се избира само едно от следващите четива.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ухапаните, щом я погледнат, ще останат живи.
Четене из книгата Числа     21, 4-9
В онези дни:
Народът падна духом по пътя.
И заговори против Бога и против Мойсей: „Защо ни изведохте из Египет, та да ни уморите в пустинята? Тука няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тази храна.”
Поради това прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и много свят измря от синовете Израилеви и дойде народът при Мойсей и каза: „Съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе: помоли се на Господа, да премахне от нас змиите.” И Мойсей се помоли на Господа за народа.
И рече Господ на Мойсей: „Направи си медна змия и я окачи на върлина като знаме: и когато ухапе някого змия, ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.”
И направи Мойсей медна змия и я окачи на върлина, като знаме, и когато змия ухапваше някой човек, този, щом погледнеше медната змия, оставаше жив.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 77, 1-2.34-35.36-37.38 (О: 7с)
Да не забравяте делата Господни.
Слушай, народе, закона Ми, наклони ухо към думите на устата ми. Ще отворя устата си с притчи и ще изговоря гатанки от старо време. 
Да не забравяте делата Господни.
Когато ги убиваше, те Го търсеха и се обръщаха и от ранни зори прибягваха към Бога. 
И си спомниха, че Бог е тяхно прибежище, и Всевишният Бог е техен избавител. 
Да не забравяте делата Господни.
И с устата си Го лъстеха и с езика се лъжеха пред Него, 
но сърцето им беше неправо пред Него, и те не бяха верни на завета Му. 
Да не забравяте делата Господни.
но Той, милостивият, прощаваше греха и ги не изтребваше, много пъти отклоняваше Своя гняв и не възбуждаше всичката си ярост. 
Да не забравяте делата Господни.
или ВТОРО ЧЕТИВО
Смири Себе си: затова и Бог Го високо въздигна.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни   2, 6-11
Исус Христос, който беше в образ Божи, не счете за похищение да бъде равен на Бога, но понизи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци и по вид се оказа като човек. Смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Покланяме Ти се, Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя кръст Ти изкупи света. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески трябва да бъде издигнат.
Четене от светото Евангелие според Иван          3, 13-17
В онова време Исус каза на Никодим:
„Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син човечески, който пребъдва на небето. И, както Мойсей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син човечески, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен.
Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.”
Това е слово Господне.