14.09

14 септември

ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ

Празник

Когато този празник не се падне в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Числ 21, 4-9

Ухапаните, щом я погледнат, ще останат живи.

Четене из книгата Числа.    

В онези дни: Народът падна духом по пътя. И заговори против Бога и против Мойсей: „Защо ни изведохте из Египет, та да ни уморите в пустинята? Тука няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тази храна.” Поради това прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и много свят измря от синовете Израилеви и дойде народът при Мойсей и каза: „Съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе: помоли се на Господа, да премахне от нас змиите.” И Мойсей се помоли на Господа за народа. И рече Господ на Мойсей: „Направи си медна змия и я окачи на върлина като знаме: и когато ухапе някого змия, ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.” И направи Мойсей медна змия и я окачи на върлина, като знаме, и когато змия ухапваше някой човек, този, щом погледнеше медната змия, оставаше жив.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 77, 1-2.34-35.36-37.38 (О: 7с)

Да не забравяте делата Господни.

Слушай, народе, закона Ми,
наклони ухо към думите на устата ми.
Ще отворя устата си с притчи
и ще изговоря гатанки от старо време.

Да не забравяте делата Господни.

Когато ги убиваше, те Го търсеха
и се обръщаха и от ранни зори прибягваха към Бога.
И си спомниха, че Бог е тяхно прибежище,
и Всевишният Бог е техен избавител.

Да не забравяте делата Господни.

И с устата си Го лъстеха
и с езика си лъжеха пред Него,
но сърцето им беше неправо пред Него,
и те не бяха верни на завета Му.

Да не забравяте делата Господни.

Но Той, милостивият, прощаваше греха и ги не изтребваше,
много пъти отклоняваше Своя гняв
и не възбуждаше всичката си ярост.
Да не забравяте делата Господни.

Да не забравяте делата Господни.


или ВТОРО ЧЕТИВО
Фил 2, 6-11

Смири Себе си: затова и Бог Го високо въздигна.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни  

Исус Христос, който беше в образ Божи, не счете за похищение да бъде равен на Бога, но понизи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци и по вид се оказа като човек. Смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Покланяме Ти се, Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя кръст Ти изкупи света.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 3, 13-17

Син Човечески трябва да бъде издигнат.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време Исус каза на Никодим: „Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син човечески, който пребъдва на небето. И, както Мойсей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син човечески, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.”

Това е слово Господне.