14NZ-a

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, твоят цар иде при тебе кротък.
Четене из книгата на пророк Захария       9,9-10
Това казва Господ:
“Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница. Тогава ще изтребя колесниците у Ефрем и конете в Йерусалим и ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните краища.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,1-2.8-9.10-11.1 Зсд-14 (O: 1а)
Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю. 
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю, и ще благославям Твоето име от века и до века.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалявам Твоето име от века и до века. 
Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.
Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.
Верен е Господ във всичките Си слова и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи, и изправя всички свалени. 
Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ако чрез духа умъртвявате плътските деяния, ще живеете.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни     8,9.11-13
Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Но ако Духът на Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.
И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът; защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез Духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз съм смирен и кротък по сърце.
Четене от светото Евангелие според Матей         11,25-30
В онова време: Исус отговори и каза:
“Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
Дойдете при Мене всички отрудени и обремени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намирате покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.”
Това е слово Господне.