14NZ-a

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя, година А

 ПЪРВО ЧЕТИВО
Зах 9,9-10

Ето, твоят цар иде при тебе кротък.

Четене из книгата на пророк Захария.     

Това казва Господ: „Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница. Тогава ще изтребя колесниците у Ефрем и конете в Йерусалим и ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните краища.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,1-2.8-9.10-11.1 Зсд-14 (O: 1а)

Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю. 

Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю,
и ще благославям Твоето име от века и до века.
Всеки ден ще Те благославям,
и ще възхвалявам Твоето име от века и до века.

Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.

Щедър и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички,
и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.

Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.

Да Те славят, Господи, всички Твои дела,
и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство,
и да разказват за Твоето могъщество.

Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.

Верен е Господ във всичките Си слова
и свет във всичките си дела.
Господ поддържа всички падащи,
и изправя всички свалени.

Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 8,9.11-13

Ако чрез духа умъртвявате плътските деяния, ще живеете.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.  

Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Но ако Духът на Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух. И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът; защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез Духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ 
Срв Мт 11,25


R: Алилуя, Алилуя

Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 11,25-30

Аз съм смирен и кротък по сърце.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Исус отговори и каза: „Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при Мене всички отрудени и обремени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намирате покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.”

Това е слово Господне.