14NZ-c

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, ще насоча към него мир като река.
Четене из книгата на пророк Исаия          66,10-14с
Развеселете се с Йерусалим и радвайте се за него всички, които го обичате; възрадвайте се с него радостно всички, които тъгувате заНего.
За да се храните и насищате от гърдите на утехите му, да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава.
Защото тъй казва Господ: “Ето, ще насоча към него мир като река, и богатството на народите – като поток, който се разлива, за ваша наслада.
На ръце ще ви носят, и на колена ще ви галят. Както утешава някого майка му, тъй ще ви утеша и Аз, и вие ще бъдете утешени в Йерусалим. И ще видите това, и ще се възрадва сърцето ви, и костите ви ще цъфнат като злак, и ръката на Господа ще се яви върху рабите Му”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 65,1-3а.4-5.6-7а.16 и 20 (O: 1)
Възкликни към Бога, цяла земйо.
Възкликни към Бога, цяла земйо, възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала.
Кажете на Бога: “Колко си страшен в делата Си.”
Възкликни към Бога, цяла земйо.
Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Всевишни.”
Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над синовете човешки. 
Възкликни към Бога, цяла земйо.
Ти превърна морето в суша, през реката минахме пешком; там се веселихме в Него,
който със Своята мощ владее всичко. 
Възкликни към Бога, цяла земйо.
Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и Аз ще ви разкажа какво стори Той за душата ми.
Благословен Бог, който не отхвърли молитвата ми и не отвърна от мене милостта Си. 
Възкликни към Бога, цяла земйо.
ВТОРО ЧЕТИВО
Аз нося на тялото си белезите на Господа Исуса.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   6,14-18
А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар.
На ония, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост – на тях и на Израиля Божий.
Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух, братя. Амин.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Кол 3,15а.16а.
* Алилуя. * Христовият мир да царува в сърцата ви; словото на Христа да се вселява у вас изобилно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вашият мир ще почива върху него.
Четене от светото Евангелие според Лука                       10,1-12.17-20
В онова време:
Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където сам щеше да отиде. И рече им:
“Жетвата голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си. Вървете: ето Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте.
И в която къща влезете, първом казвайте: “Мир на тая къща”, и ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас. И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: “Приближи се до вас царството Божие.”
В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: “От праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме; обаче да знаете, че се приближи до вас царството Божие. Казвам ви, в оня ден за Содом ще бъде по-леко отколкото за тоя град.”
Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: “Господи, в Твое име и бесовете се покоряват на нас”.
А Той им рече: “Видях Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”
или по-краткото:
Четене от светото Евангелие според Лука                       10,1-9
В онова време:
Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе си по двама за всеки град и място, където сам щеше да отиде, и рече им: “Жетвата голяма, а работниците малко. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Вървете: ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте.
И в която къща влезете, първом казвайте: “Мир в тая къща, и ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас. И в тая къща оставайте, яжте и пийте, каквото ви дадат; Защото работникът заслужава своята заплата. Не прохождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: “Приближи се до вас царството Божие.”
Това е слово Господне.