14NZ01.2

Понеделник XIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
И ще те сгодя за Себе си вовеки.
Четене из книгата на пророк Осия            2,14.15-16.19-20
Това казва Господ:
„Ето, Аз ще я храня с мляко, и ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из египетската земя.
И в онзи ден, казва Господ, ти ще Ми викаш: „Мъжо мой”, и няма вече да Ми викаш: „Ваали.”
И ще те сгодя за Себе Си во веки, ще те сгодя за Себе си в правда и съд, благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе си във вярност, и ти ще познаеш Господа.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,2-3.4-5.6-7.8-9 (8а)
Щедър и милостив е Господ.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века,
Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. 
Щедър и милостив е Господ.
Род роду ще възхвалява делата Ти, и ще разказва за Твоето могъщество.
Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие и за Твоите дивни дела. 
Щедър и милостив е Господ.
ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела, и аз ще разгласям за Твоето величие.
Ще разгласят паметта на Твоята велика благост и ще възпяват Твоята правда.
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Мудела.
Щедър и милостив е Господ.
АЛИЛУЯ       2 Тим. 1,Юв
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Благовестието Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дъщеря ми току-що умря; но дойди и тя ще оживее.
Четене от светото Евангелие според Матей        
В онова време:
Когато Исус говореше, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: „Дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката си върху нея, и тя ще оживее”. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците Си.
И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: „Ако само се допря до дрехата Му, ще оздравея.”
А Исус, като се обърна и я видя, рече: „Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси.” От тоя час жената оздравя.
И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: „Излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи.” И те Му се смееха. И когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.
Това е слово Господне.