14NZ01.2

Понеделник XIV седмица

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ос 2,14.15-16.19-20

И ще те сгодя за Себе си вовеки.

Четене из книгата на пророк Осия.          

Това казва Господ: „Ето, Аз ще я храня с мляко, и ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из египетската земя. И в онзи ден, казва Господ, ти ще Ми викаш: „Мъжо мой”, и няма вече да Ми викаш: „Ваали.” И ще те сгодя за Себе Си во веки, ще те сгодя за Себе си в правда и съд, благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе си във вярност, и ти ще познаеш Господа.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,2-3.4-5.6-7.8-9 (8а)

Щедър и милостив е Господ.

Всеки ден ще Те благославям,
и ще възхвалям Твоето име от века до века,
Велик е Господ и достоен за хвала,
и Неговото величие е неизследимо.

Щедър и милостив е Господ.

Род роду ще възхвалява делата Ти,
и ще разказва за Твоето могъщество.
Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие
и за Твоите дивни дела.

Щедър и милостив е Господ.

Ше говорят за могъществото на Твоите страшни дела,
и аз ще разгласям за Твоето величие.
Ще разгласят паметта на Твоята велика благост
и ще възпяват Твоята правда.

Щедър и милостив е Господ.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички,
и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.
Праведен е Господ във всичките си пътища.

Щедър и милостив е Господ.


АЛИЛУЯ     
2 Тим. 1,10
R: Алилуя, Алилуя
Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Благовестието Си.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 9,18-26


Дъщеря ми току-що умря; но дойди и тя ще оживее.

Четене от светото Евангелие според Матей        

В онова време: Когато Исус говореше, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: „Дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката си върху нея, и тя ще оживее”. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците Си. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: „Ако само се допря до дрехата Му, ще оздравея.” А Исус, като се обърна и я видя, рече: „Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси.” От тоя час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: „Излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи.” И те Му се смееха. И когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.

Това е слово Господне.