14NZ02.1

Вторник XIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 32,22-32

Името ти ще бъде Израил, защото ти се бори с Бога.

Четене из книгата Битие.    

В онези дни: През нощта Яков се дигна и, като взе двете си жени и двете слугини и единадесетте си сина, преброди Явок. И като прекара всичко, що имаше, остана сам. И с него се бори Някой до зори. И като видя, че Го не надвива допря се до ставата на бедрото му, и се повреди ставата на бедрото у Яков, когато се бореше с него. И му рече: „Пусни ме, защото се зазори.” Яков отговори: „Няма да Те пусна, докле не ме благосло­виш.” И рече: „Как ти е името?” Той отговори: „Яков.” И му рече: „От сега името ти ще бъде не Яков, а Израил, защото ти се бори с Бога, та и човеци ще надвиваш.” Попита и Яков, думайки: „Обади ми Твоето име?” А Той отговори: „Защо Ме питаш за името Ми?” И го благослови там. И нарече Яков онова място с име Пенуел; защото казваше: „Видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.” И слънцето бе изгряло, когато той изминаваше Пенуел и куцаше с бедрото си. Затова и досега синовете Израилеви не ядат жилата, която е на бедрената става, защото Онзи, който се бори, беше се допрял до ставната жила на Якововото бедро.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 16,1.2-3-6-7.8в и 15 (О: 15а)

Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.

Чуй, Господи, правдата ми, послушай вика ми,
приеми молба от нелъжливи уста.
Твоето лице да излезе съд за мене;
Твоите очи да погледнат правотата.

Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.

Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем;
изкуси ме и нищо не намери.
Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже;
преклони ухото си към мене, чуй моите думи.

Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.

Яви чудната си милост, Ти,
който спасяваш надяващите се на Тебе от онези,
които се противят на Твоята десница.
Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.

Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.

Пази ме като зеница на око,
скрий ме в сянката на Твоите криле.
Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице,
когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам.”

Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.


АЛИЛУЯ 
Йоан 10,14
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм добрият Пастир, казва Господ; познавам Своите овци, и Моите Ме познават.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 9,32-38

Жетвата е голяма, работниците малко.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Ето доведоха при Исуса един ням човек, хванат от бяс. И след като бясът биде изгонен, немият проговори, а народът се чудеше и думаше: „Никога не е имало такова нещо в Израил.” А фарисеите думаха: „Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.” И ходеше Исус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир. Това каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко; затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си.”

Това е слово Господне.