14NZ04.2

Четвъртък XIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Превърна се в мене сърцето ми.
Четене из книгата на пророк Осия            11,1в.З-4.8с-9
Това казва Господ:
„Когато Израил беше млад, Аз го обичах и от Египет извиках сина си. Викаха ги, а те отбягваха от лицето им-; принасяха жертва на Вааловици и кадяха на истукани.
Аз сам учих Ефрем да ходи, носих го на ръцете Си, а те не съзнаваха, че ги лекувам. Влечех ги с човешки връзки, с връзките на любов; и Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им, и кротко им храна подлагах.
Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост. Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма да изтребя Ефрем, защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе е Светият; Аз няма да влеза в града.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 79,2ас и Зв.15-16 (О: 4в)
Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим.
Пастирю Израилев, послушай. Ти, който седиш над Херувимите, яви се.
Издигни силата Си и дойди, да ни спасиш.
Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим.
Боже на силите, обърни се; милостно погледни от небето и виж, и посети това лозе.
Опази това, що е насадила Твоята десница, и младочките, които Ти укрепи за Себе Си.
Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим.
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Даром получихте, даром давайте.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,7-15
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„И като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.” Болни изцерявайте, прокажените очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.
Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, нито торба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща. поздравявайте я, казвайки: „Мир на тази къща.” И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.
Ако пък някой не ви приеме, и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.”
Това е слово Господне.