14NZ05.2

Петък XIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Няма вече да казваме към изделието
на нашите ръце: О, богове наши.
Четене из книгата на пророк Осия 14,2-10
Това казва Господ:
Обърни се, Израиле, към Господа, твоя Бог, защото ти падна поради нечестието си. Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа; речете Му: „Отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от устата си. Асур няма вече да ни спасява; няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделието на нашите ръце: о, богове наши, защото у Тебе има милосърдие към сираци.
Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благопожелание. защото гневът ми се отвърна от тях. Аз ще бъда роса за Израил; той ще цъфне като крин, и ще разпусне корените си като Ливан. Ще се разширят клоните му, и хубостта му ще бъде като на маслина, и благоуханието от него като от Ливан.
Ще се върнат онези, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие – и ще цъфнат като лоза; ще бъдат славни като вино Ливанско. „Каква работа имам още с идолите?” ще рече Ефрем. Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него; Аз ще бъда като зелен кипарис: от Мене ще ти бъдат плодовете.
Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това? Защото прави са пътищата Господни, и праведници ходят по тях. а беззаконниците ще паднат на тях.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50,3-4.8-9.12-13.14 и 27 (О: 17в)
Устата ми ще възвестят Твоята хвала, Господи.
Помилвай ме, Боже по милостта си; и по многото си щедрости изглади беззаконието ми.
Напълно ме умий от моята вина и очисти ме от моя грах. 
Устата ми ще възвестят Твоята хвала, Господи.
Ето ти се радваш на искреността на сърцето, и вътре в мене ме учиш
на мъдрост.
Поръси ме с исоп и ще се очистя; умий ме и по-бял от снега ще стана. 
Устата ми ще възвестят Твоята хвала, Господи.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене. 
Устата ми ще възвестят Твоята хвала, Господи.
Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие ме утвърди. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. 
Устата ми ще възвестят Твоята хвала, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 16,13а; 14,26в
* Алилуя. * Когато дойде Духът на истината, ще ви упъти към всяка истина; И ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не сте вие, които ще говорите,
а Духът на вашия Отец.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,16 – 28
В онова време: Исус каза на апостолите Си:
„Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци. И тъй, бъдете мъдри като змиите и простодушни като гълъбите.
Пазете се, обаче, от човеците; защото ще ви предадат на съдилищата и ще ви бичуват в синагогите си; и ще ви поведат пред управници и царе Заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И когато ви предават, не се грижете, как или какво да говорите, защото, в онзи час ще ви се даде какво да кажете; защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на вашия Отец, който ще говори във вас.
И ще предаде брат брата си на смърт и баща чедото си; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който издържи до край, той ще бъде спасен.
А когато ви преследват в тоя град, бягайте в другия. Истина ви казвам: няма да успеете да обходите градовете Израилеви, докато дойде Син Човечески.”
Това е слово Господне.