15NZ-b

ПЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Иди, пророкувай пред Моя народ.
Четене из книгата на пророк Амос            7,12-15
В онези дни: Рече Амасия, свещеник ветилски, на Амос:
„Ясновидецо, иди и се отстрани в земята Юдина; там яж хляб и там пророкувай. А във Ветил вече не пророкувай; защото той е светиня царева и е царски дом.”
Отговори Амос и рече на Амасия. „Аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокви. Но Господ ме взе от овците и ми рече: „Иди, пророкувай при Моя народ Израил.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 64,9ав-10.11-112.13-14 (О: 8)
Яви ни, Господи, Твоята милост, и ни дари Твоето спасение.
Да послушам, какво ще каже Господ Бог, защото Той ще нарече мир на Своя народ и на Своите избраници.
Тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. 
Яви ни, Господи, Твоята милост, и ни дари Твоето спасение.
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат.
Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небето. 
Яви ни, Господи, Твоята милост, и ни дари Твоето спасение.
И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод;
Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си. 
Яви ни, Господи, Твоята милост, и ни дари Твоето спасение.
ВТОРО ЧЕТИВО
Той ни избра в себе си преди създаването на света.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяните   1,3-14
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всякакво духовно благословение в небесата; както и ни избра в Себе Си, преди създаването на света, за да бъдем свети и непорочни пред Него в любовта; Тъй ни предопредели да станем Негови осиновени чеда чрез Исуса Христа, по благоволението на своята воля, за похвала на своята славна благодат, с които Той ни облагодати чрез Своя възлюбен Син.
В Него имаме изкупление чрез кръвта Му, опрощение на греховете по богатството на благодатта Му, която Той изобилно ни дарува с цялата си премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята Си по собствено благоволение, което бе предрешил в Себе си според плана за изпълнението на времената, да възглави в Христа всичко небесно и земно.
Чрез Него получихме и ние нашия дял, ние, които бяхме предназначени по определение на Онзи, който върши всичко по съвета на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му, ние, които и по-рано сме се надявали в Христа. Чрез Него и ние получихме печата на обещания Свети Дух, след като чухте словото на истината – благовестието на вашето спасение и повярвахте в Него, който е залог за нашето наследство, за изкупването на достоянието Му, за похвала на славата Му.
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене от посланието на Свети Апостол Павел до ефесяните     1,3-10
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, 'както и ни избра чрез Него, преди да се свят създае, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов, както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Исуса Христа, по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодетелствувал чрез Своя възлюбен, в когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат.
Тая благодат Той изобилно ни дарува във всяка премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, що бе от преди положил в Себе си, в нареждане изпълнението на времената за да се съедини всичко небесно и земно под една глава – Христа, в Него.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Еф 1,17-18
* Алилуя. * Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем каква е надеждата на нашето призвание. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Започна да ги разпраща.
Четене от светото Евангелие от Марко     6,7-13
В онова време:
Исус повика дванадесетте, начена да ги разпраща по двама; и им даде власт над нечистите духове.
И им заповяда нищо да не вземат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса, но да се обуят в прости обуща и да не обличат две дрехи.
И рече им: „Ако някъде влезете в къща, останете в нея, докато си отидете от там. И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излезете от там, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.”
’Те тръгнаха и проповядваха покаяние, изгонваха много бясове, и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха.
Това е слово Господне.