15NZ01.1

Понеделник XV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да измъдруваме нещо против
Израилевите синове, за да не се размножават.
Четене из книгата Изход     1,8-14.22
В онези дни:
Възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Йосифа; и рече на народа си: „Ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-силен от нас; да измъдруваме нещо против тях, за да не се размножават; инак, когато се случи война, ще се съединят и те с нашите неприятели, ще се въоръжат против нас, и ще излязат из нашата земя.
И поставиха над тях надзорници на работите, за да ги изнурят с тежки работи. И те съградиха на фараона градове за припаси: Пи-том и Раамсес. Но колкото повече ги изнуряваха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че египтяните се страхуваха от Израилевите синове. И затова египтяни със жестокост караха Израилевите синове да работят; и правеха живота им горчив с тежката работа над глина и тухли и с всяка полска работа, с всяка работа, на която ги караха с жестокост.
Тогава фараон заповяда на целия си народ, като каза: „Всяко новородено момче хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1223,1-3.4-6.7-8 (О: 8а)
Нашата помощ е в името на Господа.
Ако не беше Господ с нас, нека каже Израил -ако Господ не беше с нас, когато людете се дигнаха против нас живи биха ни погълнал; когато пламна тяхната ярост против нас.

Нашата помощ е в името на Господа.

Води биха ни потопили; поток би преминал над нашата душа, бурни води биха преминали над нашата душа.
Благословен Господ, който не ни предаде за плячка на техните зъби. 

Нашата помощ е в името на Господа.

Душата ни се избави като птица от примка на ловци; примката се скъса, и ние се избавихме.
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята. 

Нашата помощ е в името на Господа.

АЛИЛУЯ       Мт 5.10
* Алилуя. *  Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да донеса мир, а меч.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,34-11,1
В онова време: Исус каза на Апостолите Си:
„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да разделя сина от баща му, и дъщерята от майка й, и снаха от свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат неговите домашни.
Който обича баща си или майка си повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не взима кръста си и не Ме следва, не е достоен за Мене. Който е намерил душата си, ще я загуби, който е изгубил душата си поради Мене, ще я намери.
Който приема вас, Мене приема: а който Мене приема, приема Оня, който Ме е пратил.
Който приеме пророка, задето е пророк, ще получи награда на пророк; и който приема праведника, задето е праведник, ще получи награда на праведник.
И който даде на един от тия малки да пие чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.”
И когато Исус свърши да дава тези наставления на дванадесетте си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в техните градове.
Това е слово Господне.