15NZ01.1

Понеделник – XV седмица

Година I
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 1,8-14.22

Да измъдруваме нещо против Израилевите синове, за да не се размножават.

Четене из книгата Изход.
    
В онези дни: Възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Йосифа; и рече на народа си: „Ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-силен от нас; да измъдруваме нещо против тях, за да не се размножават; инак, когато се случи война, ще се съединят и те с нашите неприятели, ще се въоръжат против нас, и ще излязат из нашата земя. И поставиха над тях надзорници на работите, за да ги изнурят с тежки работи. И те съградиха на фараона градове за припаси: Пи-том и Раамсес. Но колкото повече ги изнуряваха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че египтяните се страхуваха от Израилевите синове. И затова египтяни със жестокост караха Израилевите синове да работят; и правеха живота им горчив с тежката работа над глина и тухли и с всяка полска работа, с всяка работа, на която ги караха с жестокост. Тогава фараон заповяда на целия си народ, като каза: „Всяко новородено момче хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 123,1-3.4-6.7-8 (О: 8а)

Нашата помощ е в името на Господа.

Ако не беше Господ с нас,
нека каже Израил -ако Господ не беше с нас,
когато людете се дигнаха против нас живи биха ни погълнали;
когато пламна тяхната ярост против нас.

Нашата помощ е в името на Господа.

Води биха ни потопили;
поток би преминал над нашата душа,
бурни води биха преминали над нашата душа.
Благословен Господ, който не ни предаде за плячка на техните зъби.
 
Нашата помощ е в името на Господа.

Душата ни се избави като птица от примка на ловци;
примката се скъса, и ние се избавихме.
Нашата помощ е в името на Господа,
който създаде небето и земята.
 
Нашата помощ е в името на Господа.


АЛИЛУЯ    
Мт 5.10
R: Алилуя, Алилуя
Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 10,34-11,1

Не дойдох да донеса мир, а меч.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на Апостолите Си: „Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да разделя сина от баща му, и дъщерята от майка й, и снаха от свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат неговите домашни. Който обича баща си или майка си повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не взима кръста си и не Ме следва, не е достоен за Мене. Който е намерил душата си, ще я загуби, който е изгубил душата си поради Мене, ще я намери. Който приема вас, Мене приема: а който Мене приема, приема Оня, който Ме е пратил. Който приеме пророка, задето е пророк, ще получи награда на пророк; и който приема праведника, задето е праведник, ще получи награда на праведник. И който даде на един от тия малки да пие чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.” И когато Исус свърши да дава тези наставления на дванадесетте си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в техните градове.

Това е слово Господне.