15NZ01.2

Понеделник XV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Умийте се, махнете от очите
Ми злите си деяния.
Четене из книгата на пророк Исаия           1,11-17
„За какво Ми са многото ваши жертви?”, казва Господ. Преситен съм на всесъжения от овци и на тлъстина от угоен добитък; и кръв от телета, от агнета и козли не искам. Когато дохождате да се явите пред лицето Ми, кой ви иска да тъпчете дворите Ми?
Не принасяйте вече суетни дарове: където е отвратително за Мене; новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя; беззаконие – и празнуване! Душата Ми мрази вашите новомесечия и вашите празници: те са бреме за Мене, тежко ми е да ги нося. И когато простирате ръце, Аз закривам от вас очите си, и когато умножавате молбите си, аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни.
Умийте се, очистете се; махнете от очите ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпвайте се за вдовица.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Не за твоите жертви ще се укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението ми и хвърляш зад себе си думите Ми? 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Ти върши това, и Аз мълчах. Ти помисли, че Аз съм какъвто си ти. Ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове. Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение. 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
АЛИЛУЯ       Мт 5.10
* Алилуя. * Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да донеса мир, а меч.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,34-11,1
В онова време: Исус каза на Апостолите Си:
„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да разделя сина от баща му, и дъщерята от майка й, и снаха от свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат неговите домашни.
Който обича баща си или майка си повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не взима кръста си и не Ме следва, не е достоен за Мене. Който е намерил душата си, ще я загуби, който е изгубил душата си поради Мене, ще я намери.
Който приема вас, Мене приема: а който Мене приема, приема Оня, който Ме е пратил.
Който приеме пророка, задето е пророк, ще получи награда на пророк; и който приема праведника, задето е праведник, ще получи награда на праведник.
И който даде на един от тия малки да пие чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.”
И когато Исус свърши да дава тези наставления на дванадесетте си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в техните градове.
Това е слово Господне.