15NZ02.2

Вторник XV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако не вярвате, не ще пребъдвате.
Четене из книгата на пророк Исаия           7,1-9
В дните на Ахаз – син на Иотам, син Озиев, цар юдейски – Рецин, цар сирийски, и Факей, син Ремалиев, цар израилски, отидоха против Иеруслим да го завладеят, но не можаха да го завладеят. И биде известено на дома Давидов и казано: „Сирийци се разположили в земята Ефремова.” И разтрепери се сърцето на Ахаз и сърцето на народа му, както се от вятър люлеят дървета в гора.
И каза Господ на Исаия: „Излез ти и син ти Шеярясув да посрещнеш Ахаз накрай водопровода на горния водоем по пътя към нивата на тепавичаря, и му кажи: „Внимавай и бъди спокоен; не бой се, и да не отпада сърцето ти пред двата края на тези димящи главни, от разпаления гняв на Рецин, на сирийци и на сина Рамалиев. Сирия, Ефрем, и синът Рамалиев кроят против себе си зло, думайки: „Да идем против Юдея и да я размирим, за да я завладеем и да й поставим за цар Тавеиловия син.”
Но Господ Бог тъй казва: „Това няма да стане и не ще се сбъдне; шейсет и пет години Ефрем ще престане да бъде народ; и глава на Ефрем е Самария, и глава на Самария – синът Рамалиев. Ако не вярвате, няма да пребъдвате.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 47,2-За.Зв-4.5-6.7-8 (О: 9д
Бог утвърди града си на веки.
Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог.
Прекрасна възвишеност, радост на цяла земя е планина Сион. 
Бог утвърди града си на веки.
На северната й страна е градът на великия Цар,
в неговите жилища Бог е познат като защитник. 
Бог утвърди града си на веки.
Защото, ето, събраха се царете и всички минаха покрай него.
Видяха и се почудиха, смутиха се и удариха на бяг. 
Бог утвърди града си на веки.
Страх и мъка ги обхвана там, като жена, когато ражда.
С източния вятър Ти съкруши тарсийските кораби. 
Бог утвърди града си на веки.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. *  Не ожесточавайте днес сърцето си, а чуйте гласа Господен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
В съдния ден на Тир и Сидон
ще е по-леко отколкото на вас.
Четене от светото Евангелие според Матей         11,20-24
В онова време:
Исус начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха:
Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсайдо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел! Но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.
И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.
Това е слово Господне.