15NZ03.2

Сряда XV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Големее ли се брадва
пред онзи, който сече с нея?
Четене из книгата на пророк Исаия           10,5-7.13-16
Това казва Господ:
„Горко ти, Асуре! жезъл на Моя гняв и бич на Моето негодувание!
Ще го пратя против нечестив народ и против народа на Моя гняв, ще му дам повеля грабеж да граби и плен да плени и да го тъпче като улична кал. Но той не така ще разсъди, и сърцето му не тъй ще помисли; нему на сърце ще бъде – да разори и изтреби много народ.”
Той казва: „Със силата на Моята ръка и с моята мъдрост извърших това, защото съм умен; разместям границите на народите, разграбвам съкровищата им и свалям от престоли като исполини, и ръката ми ограби богатството на народите като гнезда; и както вземат оставените в тях яйца, тъй заграбих аз цялата земя, и никой с крило не шавна, ни уста отвори, нито писна. Големее ли се брадвата пред онзи, който с нея сече? Гордее ли се трионът пред онзи, който го движи? Като че тояга въстава против онзи, който я дига! Като че ли пръчка се дига против онзи, който не е дърво!”
Затова Господ, Господ Саваот, ще прати немощ на неговите здравеняци и между първенците му се разпали пламък като пламък от огън.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 93,5-6.7-8.9-10.14-15 (О: 14а)
Господ няма да отхвърли своя народ.
Тъпчат Твоя народ, Господи, и угнетяват Твоето наследие. Вдовица и пришлец убиват и сираци погубват. 
И казват: „Господ няма да види, и Бог Яковов няма да узнае.” Вразумете се, несмислени люде! Кога ще станете умни вие, невежи? 
Господ няма да отхвърли своя народ
Който е насадил ухото, няма ли да чуе? и който е стъкмил окото, няма ли да види?
Онзи, който вразумява народите, Който учи човека на знание? 
Господ няма да отхвърли своя народ
Защото Господ няма да отхвърли Своя народ и няма да остави Своето наследие.
Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире Му ще тръгнат всички прави по сърце.
Господ няма да отхвърли своя народ
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Укрил си това от мъдри,
а си го открил на малките.
Четене от светото Евангелие според Матей         11,25-27
В онова време: Исус отговори и каза:
„Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
Това е слово Господне.