15NZ04.1

Четвъртък – XV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 3,13-20

Аз съм вечно Съществуващият. Вечно Съществуващият ме прати при вас.

Четене из книгата Изход.
   
В онези дни: Мойсей чу гласа на Господа изсред къпината и Му рече: „Ето, ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа: Бог на вашите Отци ме изпрати при вас. А те ще ме попитат: Как Му е името? Какво да им кажа?” Бог отговори на Мойсей: „Аз съм вечно Съществуващият!” И рече: „Тъй кажи на синовете Израилеви: Вечно Съществуващият ме прати при вас.” И рече още Бог на Мойсей: „Тъй кажи на синовете Израилеви: Господ Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме прати при вас. Ето, Моето име е на веки и споменът за Мене е от род в род.” Иди, събери старейте Израилеви и кажи им: „Господ, Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ми се яви и рече: „споходих ви и видях, какво става с вас в Египет. И още рече: ще ви изведа от египетската неволя в земята на хананейци, хетейци, аморейци, фарезейци, евейци и иевусейци, в земя, дето тече мед и мляко. И те ще послушат гласа ти, и ще отидеш ти и старейте Израилеви при египетския цар, и ще му кажете: „Господ, Бог на евреите, ни е повикал; прочее, пусни ни на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Господа, нашия Бог.” Но Аз знам, че египетският цар не ще ви позволи да отидете, ако го не принуди силна ръка. Тогава ще простря ръката си и ще поразя Египет с всички Мои чудеса, които ще направя сред него; след това той ще ви пусне.”

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,1 и 5.8-9.24-25.26-27 (О: 8а)

Господ вечно помни завета Си.

Славете Господа и призовайте Неговото име,
разгласявайте между народите делата Му.
Спомняйте си чудесата Му, които е сторил,
личбите Му и съдбите от устата Му.
 
Господ вечно помни завета Си.

Той вечно помни завета Си, словото,
що е заповядал на хиляди родове,
що е завещал на Авраам,
и клетвата Си на Исаак.

Господ вечно помни завета Си.

И размножи Бог твърде много Своя народ
и го направи по-силен от враговете му.
Възбуди в сърцето им омраза против народа Си,
и лукавство против рабите му.
 
Господ вечно помни завета Си.

Изпрати Своя раб Мойсей и Аарон, когото Той избра.
Те показаха между тях думите на Неговите личби
и чудесата Му в Хамовата земя.
Господ вечно помни завета Си.
 
Господ вечно помни завета Си.

АЛИЛУЯ    
Мт 11,28
R: Алилуя, Алилуя
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 11,28-30

Аз съм кротък и смирен по сърце.

Четене от светото Евангелие според Матей.
       
В онова време: Исус отговори и рече: „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

Това е слово Господне.