15NZ04.2

Четвъртък XV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Събудете се и тържествувайте, повалените в прах.
Четене из книгата на пророк Исаия           26,7-9.12.16-19
Пътят на праведника е прав; Ти уравняш неговата пътека. И в пътя на Твоите съдби, Господи, ние се на Тебе уповавахме; душата ни се стремеше към Твоето име и към спомена за Тебе.
С душата си се стремях към тебе нощем, и с духа си ще Те диря във вътрешността си от ранни зори: защото, когато Твоите съдби се извършват на земята, тогава жителите на света се научават на правда.
Господи, Ти ни дарувай мир, защото и всички наши дела Ти уреждаш за нас.
Господи, бидейки в беда, той Те търсеше; изливаше тихи молитви, когато го постигаше Твоето наказание. Както напразно жена, когато да ражда, се мъчи, вика от болките си, тъй бяхме ние пред Тебе, Господи. Бягаме непразни, мъчехме се – и раждахме сякаш вятър; спасение не доставихме на земята, и други жители на вселената се не появиха.
Твоите мъртъвци ще оживеят, мъртвите тела ще възкръснат! Събудете се и тържествувайте вие, повалените в прах; защото Твоята роса е роса на растенията, и земята ще изригне мъртъвците.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 101,1в-14ав 15.16-18.19-21 (О: 20в)
От небесата Господ погледна на земята.
А Ти, Господи, вечно пребъдваш, и паметта за Тебе е в род и род.
Ти ще станеш, ще се смилиш над Сион, защото време е да го помилваш.
Защото Твоите раби обикнаха дори и камъните му, и за праха му жалеят. 
От небесата Господ погледна на земята.
Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе – от Твоята слава;
Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си.
Ще погледне милостиво към молитвите на безпомощните, и ще презре
молбите им. 
От небесата Господ погледна на земята.
Ще се запише това за следващия род, и бъдещето поколение ще възхвали Господа.
Защото Той надникна от светата си височина, от небесата Господ погледна на земята;
за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта.
От небесата Господ погледна на земята.
АЛИЛУЯ       Мт 11,28
* Алилуя. * Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз съм кротък и смирен по сърце.
Четене от светото Евангелие според Матей         11,28-30
В онова време: Исус отговори и рече:
„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.
Това е слово Господне.