15NZ05.1

Петък – XV седмица

Година I
 
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 11,10-12,14

Заколете агне привечер; ще видя кръвта и ще ви отмина.

Четене из книгата Изход.    

В онези дни: Мойсей и Аарон направиха много личби пред фараона, но Господ ожесточи сърцето на фараона, и той не пусна израилевите синове от земята си. Господ каза на Мойсей и Аарон в египетската земя, думайки: „Този месец да ви бъде начало на месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете Израилеви: в десетия ден на този месец нека всеки си вземе по едно агне според челядите, по агне на челяд; ако пък челядта е много малка, че не ще може да изяде агнето, нека той и най-близкият му съсед на дома му го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите; и да се пази то у вас до четиринадесетия ден на този месец, тогава да го заколи цялото събрание на израилското общество, привечер. И да вземат от кръвта му, и помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тази същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви. Не яжте от него недопечено, или сварено във вода, но яжте го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето. Не оставяйте от него до сутринта; а останалото от него изгорете на огън до сутринта. И яжте го тъй: Препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо: това е Пасха Господня, тоест преминаването на Господа. Аз пък същата тази нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, от човек до добитък, и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ. А онази кръв ще ви бъде белег на къщата, дето се намирате, и, като видя кръвта, ще ви отмина, и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам Египетската земя. И този ден да ви бъде за спомен, и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение”.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-13.15-16ас.17-18 (О: 13)

Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към Мене?
Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.
Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.
Аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите вериги.

Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова.
Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ,
в дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме.
Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

АЛИЛУЯ     
Йоан 10,27
R: Алилуя, Алилуя
Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 12,1-8

Син Човечески е Господар и на съботата.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Исус минаваше една събота през посевите; а учениците Му като бяха огладнели, започнаха да късат класове и да ядат. Като видяха това фарисеите, казаха Му: „Ето Твоите ученици вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.” А Той им отговори: „Не сте ли чели, какво направи Давид, когато огладня сам той и онези, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлебовете на предложението, които не биваше да яде ни той, ни онези, които бяха с него, а само свещениците?Или не сте чели в Закона, че в съботни дни свещениците в храма нарушават съботата, и пак са без вина? Но казвам ви: Тук е Оня, който е по-голям от храма. Ако знаехте, прочее, що значи: „Милост искам, а не жертва”, никога не бихте осъдили невинните. Защото Син човечески е Господар и на съботата.”

Това е слово Господне.