15NZ06.2

Събота XV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Пожелаят ниви и ограбват къщи.
Четене из книгата на пророк Михей         2,1-5
Горко на онези, които кроят беззаконие и на леглата си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, защото има сила в ръката им! Пожелаят ниви – и земат ги насила, къщи, и отнимат ги; обират човека и къщата му, мъжа и наследието му.
Затова тъй казва Господ: „Ето, Аз замислям да направя върху този род такова нещастие, което не ще смъкнете от врата си и не ще ходите изправени; защото това време е зло. В онзи ден ще кажат притча за вас, ще плачат горко и ще думат: „Съвсем сме разорени! Делът на Моя народ е даден на други; как ще ни се върне? Нивите ни са вече на другородци раздадени.”
Затова не ще имаш никого, който при измерване да хвърли жребие в събранието пред Господа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 10(Евр)1-2.3-4.7-8.14. (О: 12в)
Не забравяй, Господи, познатите.
Защо, Господи, стоиш далеч, и криеш себе си в усилно време? Поради гордостта на нечестивците, преследват бедния:
нека се хванат в хитрите кроежи, що сами измислят. 
Не забравяй, Господи, познатите.
Защото нечестивецът се хвали с похотта на душата си: и користолюбецът ублажава себе си.
В своята гордост нечестивецът пренебрегва Господа: „Не дири сметка, няма Бог.” 
Не забравяй, Господи, познатите.
Устата му са пълни с проклятия, коварство и лъжа; под езика му -мъчение и пагуба.
Седи в засада зад двора, в скрити места убива невинния. 
Не забравяй, Господи, познатите.
Ти виждаш, понеже гледаш обиди и притеснения, за да отплатиш с
ръката си. На Тебе се беден предава, на сираче ти си помощник. 
Не забравяй, Господи, познатите.
АЛИЛУЯ       2 Kop 5,19
* Алилуя. * Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И запрети им да разгласят за Него,
за да се сбъдне реченото.
Четене от светото Евангелие според Матей         12,14-21
В онова време:
Фарисеите, като излязоха, съвещаваха се против Него, как да Го погубят.
Но Исус, като узна, отдалечи се от там; и множество народ тръгна подире Му, и Той всички ги изцери. И запрети им да разгласяват за Него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Ето Моя Отрок, когото избрах, Моят възлюбен Син, към когото благоволи душата ми. Ще положа духа си върху него, и ще възвести съд на народите; няма да спори, нито ще вика и никой няма да чуе гласа Му по пътищата. Преломена тръстика няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докато не изведе към победа правдата. И народите ще се надяват в Неговото име.
Това е слово Господне.