16NZ01.2

Понеделник – XVI седмица 
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще ти покажа, o човече,
какво иска от тебе Господ.
Четене из книгата на Пророк Михей         6,1-4.6-8
Слушайте, що казва Господ: “Стани, съди се пред планините, и хълмовете да слушат гласа ти! Слушайте, планини, съд Господен, и вие, твърди основи земни, защото Господ има съд със Своя народ, и с Израиля се бори.
Народе Мой, какво ти сторих, с какво те отегчавах? Отговори Ми. Аз те изведох из египетската земя, изкупих те от дома на робството и проводих пред тебе Мойсей, Аарон и Мариям.”
С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред Бога небесни? Да застана ли пред Него с всесъжение, с едногодишни телци? Но може ли да се угоди на Господа с хиляди овни или неизчетни потоци елей? Дали да Му дам моя първороден син за престъплението си и плода на утробата си – за греха на душата си?
O, човече, казано ти е, що е добро, и какво иска от тебе Господ; Да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,5-6.8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
“Съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене.”
И небесата ще прогласят Неговата правда, защото Този съдия е Бог. 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите стада.
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми. 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Ти върши това, и Аз си мълчах. Ти помисли, че Аз съм какъвто си ти: ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове.
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Днес не ожесточавайте сърцата си, а слушайте гласа Господен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Южната царица ще се
изправи на съд с това поколение.
Четене от светото Евангелие според Матей         12,38,42
В онова време:
Някои от книжниците и фарисеите отговориха на Исуса и рекоха: “Учителю, искаме да видим личба от Тебе.” Но Той им отговори и рече: “Лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.
Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон.”
Това е слово Господне.