16NZ02.2

Вторник – XVI седмица

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО
Мих 7,14-15.18-20

Той ще хвърли всички наши грехове в морските бездни.

Четене из книгата на Пророк Михей.      

Паси със жезъла Си Твоя народ, овците на наследието Си, които живеят уединено в гората сред Кармил; да си пасат те във Васан и Галаад, както в стародавни дни! Ще му явя дивни дела – както в дните на твоето излизане от египетската земя. Кой Бог е като Тебе, да прощава беззаконие и да не смята престъплението на остатъка на Своето наследие? Той вечно се не гневи, защото обича да се смилява. Той пак ще се смили над нас, ще изглади нашите беззакония. Той ще хвърли всички наши грехове в морските дълбини. Ти ще покажеш верност към Яков, милост към Авраам, както си с клетва обещал на отците ни от първите дни.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,2-4.5-6.7-8 (О: 8а)

Яви ни, Господи, Твоята милост.

Господи, Ти се смили към Твоята земя, възвърна от плен Яков.
Ти прости беззаконията на Твоя народ,
заглади всичките му грехове.
Дигна всичката си ярост, отклони лютостта на гнева Си.

Яви ни, Господи, Твоята милост.

Възстанови ни, Боже, на нашето спасение,
и прекрати Твоето негодувание против нас.
Нима вечно ще се гневиш за нас,
ще простреш гнева си от рода род?

Яви ни, Господи, Твоята милост.

Няма ли пак да ни оживиш,
та Твоя народ да се зарадва за Тебе?
Яви ни Твоята милост, Господи,
и дари ни Твоето спасение.

Яви ни, Господи, Твоята милост.


АЛИЛУЯ  
Йоан 14,23
R: Алилуя, Алилуя
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 12,46-50

И като посочи с ръка учениците, каза: Ето Моята майка и Моите братя.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Когато Исус още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него. И някой му рече: „Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и те търсят.” А Той отговори на оня, който Му каза това, и рече: „Коя е майка Ми, и кои са братята Ми?” И като протегна ръка и посочи учениците Си, рече: „Ето, Моята майка и Моите братя. Защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.”

Това е слово Господне.