16NZ03.1

Сряда – XVI седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 16,1-5.9-15

Ето, ще направя да вали хляб от небето.

Четене из книгата Изход.
    
И потеглиха синовете Израилеви от Елим, и цялото общество Израилеви синове дойдоха в пустинята Син, която се намира между Елим и Синай, в петнадесетия ден на втория месец, след като бяха излезли от Египетската земя. И заропта цялото общество Израилеви синове срещу Мойсей и Аарон в пустинята, и рекоха им Израилевите синове: „О, да бяхме умрели от ръката Господня в Египетската земя, когато седехме при котлите с месо, когато ядехме хляб до насита! Защо вие ни доведохте в тази пустиня, за да уморите от глад цялото това множество?” И рече Господ на Мойсей: „Ето, ще направя да вали хляб от небето; и нека народът излиза всеки ден и събира, колкото му е потребно за през деня, за да го изпитам, ще постъпва ли по Моя закон или не. А в шестия ден нека приготвят онова, което донесат, и то ще бъде двойно повече от онова, което събират през другите дни.” Тогава Мойсей рече на Аарон: „Кажи на цялото общество Израилеви синове: „Застанете пред лицето на Господа, защото Той чу ропота ви.” А когато Аарон говореше на цялото общество Израилеви синове, те се озърнаха към пустинята, и ето, славата Господня се яви в облак. И Господ каза на Мойсей, думайки: „Аз чух ропота на Израилевите синове; Кажи им: „Вечер ще ядете месо, а сутрин ще се насищате с хляб и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш.” Вечерта долетяха пъдпъдъци и покриха стана, а на сутринта бе паднала роса около стана. Росата се дигна, и ето, по лицето на пустинята нещо дребно, зърнесто, ситно като скреж по земята. Като видяха Израилевите синове, думаха един на друг: „Манна?”, което значи: „Какво е това?” Защото не знаеха, що е то. И Мойсей им каза: „Това е хлябът, който ви даде Господ за храна.”

Това е Божие слово.


OТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 77,18-19.24-24.25-26.27-28 ( 24в)

Господ им даде хляб от небето.

Изкушаваха Бога в сърцето си,
искайки храна по угодата си;
говореха против Бога и казваха:
„Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?”

Господ им даде хляб от небето.

Той заповяда на облаците отгоре
и отвори вратите на небето;
та ги одъжди с мана за храна,
и даде им хляб небесен.

Господ им даде хляб от небето.

Хляб ангелски яде човек,
той им прати храна досита.
Подигна от небето източния вятър
и със силата си докара южния.
 
Господ им даде хляб от небето.

Господ им даде хляб от небето.
И ги одъжди с месо като с прах
и с птици пернати като с пясък морски.
Нахвърли ги посред техния стан, около техните жилища.

Господ им даде хляб от небето.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Семето е словото Божие, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва вечно.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,1-9

Даде стократен плод.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето. Е, събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше: „Ето, излезе сеяч да сее; и като сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израстнаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.” Който има уши да слуша, нека слуша.

Това е слово Господне.