16NZ04.1

Четвъртък – XVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще слезе Господ на Синай
планина пред очите на целия народ.
Четене из книгата Изход     19,1-2.9-11.16-20в
В третия месец след като Израилевите синове бяха излезли от египетската земя, в самия ден на новолунието, стигнаха до Синайската пустиня. И тръгнаха от Рефидим, па дойдоха в Синайската пустиня, и се разположиха там на стан в пустинята; там, срещу планината, се разположи Израил на стан.
Господ рече на Мойсей: „Ето, Аз ще дойда при тебе в гъст облак, за да чуе народът, как ще говоря с тебе, да ти вярва завинаги.”
А Мойсей яви на народа думите на Господа. И рече Господ на Мойсей: „Иди, при народа и освети го днес и утре; нека изперат дрехите си, и да се приготвят за третия ден, защото в третия ден ще слезе Господ на Синай планина пред очите на целия народ.”
На третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, затрепери. И изведе Мойсей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината. А планината Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше. И тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен.
Мойсей говореше и Бог му отговаряше с глас. И слезе Господ на Синай планина, на връх планината, и повика Господ Мойсей на връх планината.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3,52.53.54.55.56
Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.
И хвален и прехвален и възвеличен на веки. И благословено е името на Твоята слава.
И хвалено и прехвалено и възвеличено на веки. Благословен си Ти в храма свет на Твоята слава.
Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.
И прехвален си и прославен на веки.
Благословен си Ти върху престола на Твоето царство.
И прехвален и възвеличен на веки.
Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.
Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш над Херувими. 
И прехвален и възвеличен на веки. Благословен си Ти върху твърдта небесна.  И хвален и прославен навеки.ю
Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.
 
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
На вас е дадено да узнаете тайните
на Царството небесно, а на тях не е дадено.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,10-17
В онова време: Учениците се приближиха до Исуса и му рекоха: „Защо с притчи им говориш?”
А Той им отговори и рече: „Защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а на тях не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; а над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „С уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря.”
Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви – задето чуват; защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.”
Това е слово Господне.