16NZ04.1

Четвъртък – XVI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 19,1-2.9-11.16-20в

Ще слезе Господ на Синай планина пред очите на целия народ.

Четене из книгата Изход.    

В третия месец след като Израилевите синове бяха излезли от египетската земя, в самия ден на новолунието, стигнаха до Синайската пустиня. И тръгнаха от Рефидим, па дойдоха в Синайската пустиня, и се разположиха там на стан в пустинята; там, срещу планината, се разположи Израил на стан. Господ рече на Мойсей: „Ето, Аз ще дойда при тебе в гъст облак, за да чуе народът, как ще говоря с тебе, да ти вярва завинаги.” А Мойсей яви на народа думите на Господа. И рече Господ на Мойсей: „Иди, при народа и освети го днес и утре; нека изперат дрехите си, и да се приготвят за третия ден, защото в третия ден ще слезе Господ на Синай планина пред очите на целия народ.” На третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, затрепери. И изведе Мойсей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината. А планината Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше. И тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен. Мойсей говореше и Бог му отговаряше с глас. И слезе Господ на Синай планина, на връх планината, и повика Господ Мойсей на връх планината.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3,52.53.54.55.56

Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.

И хвален и прехвален и възвеличен на веки.
И благословено е името на Твоята слава.
И хвалено и прехвалено и възвеличено на веки.
Благословен си Ти в храма свет на Твоята слава.

Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.

Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.
И прехвален си и прославен на веки.
Благословен си Ти върху престола на Твоето царство.
И прехвален и възвеличен на веки.

Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.

Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш над Херувими. 
И прехвален и възвеличен на веки.
Благословен си Ти върху твърдта небесна.
И хвален и прославен на веки.

Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни.


АЛИЛУЯ  
Срв Мт 11,25
R: Алилуя, Алилуя
Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,10-17

На вас е дадено да узнаете тайните на Царството небесно, а на тях не е дадено.

Четене от светото Евангелие според Матей        

В онова време: Учениците се приближиха до Исуса и му рекоха: „Защо с притчи им говориш?” А Той им отговори и рече: „Защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а на тях не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; а над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „С уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря.” Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви, задето чуват; защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.”

Това е слово Господне.