16NZ04.2

Четвъртък – XVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Мене, източника на жива вода,
оставиха и си издълбаха пукнати водоеми.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     2,1-3.7-8.12-13
И биде словото Господне към мене:
„Иди и извикай в ушите на Йерусалим: Тъй говори Господ: „Спомням си дружбата на твоята младост, твоята любов, когато ти беше невяста, когато тръгна след Мене в пустиня, в незасета земя. Израил беше на Господа светиня, първоберка от плодовете му; всички, които се пояждаха, биваха осъждани, постигаше ги нещастие”, казва Господ.
„И Аз ви въведох в земя плодородна, за да се храните от плодовете й и от благата й; а вие влязохте и осквернихте земята Ми, и притежанието Ми направихте гнусота. Свещениците не казваха: „Де е Господ?” И учителите на закона Ме не познаваха, и пастирите се отметнаха от Мене, и пророците пророчествуваха в името на Ваал и ходеха след онези, които не помагат.”
„Чудете се на това, небеса, треперете и се ужасете,” казва Господ: „защото две злини извърши Моят народ: Мене, източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати водоеми, които не могат да държат вода.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 35,6-7ав.8-9.10-11 (О: 10а)
У Тебе, Господи, е изворът на живота.
Господи, Твоята милост е до небесата, Твоята истина – до облаците!
Твоята правда като планини Божии, и Твоите съдби – велика бездна. 
У Тебе, Господи, е изворът на живота
Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! Синовете човешки са спокойни под сянката на Твоите криле;
Те се насищат от тлъстината на Твоя дом, и от потока на Твоите сладости ги напояваш. 
У Тебе, Господи, е изворът на живота
Защото у Тебе е изворът на живота, и в Твоята светлина ние виждаме светлина.
Продължи милостта Си към тези, които Те познават, и правдата Си към правите по сърце. 
У Тебе, Господи, е изворът на живота
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
На вас е дадено да узнаете тайните
на Царството небесно, а на тях не е дадено.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,10-17
В онова време: Учениците се приближиха до Исуса и му рекоха: „Защо с притчи им говориш?”
А Той им отговори и рече: „Защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а на тях не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; а над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „С уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря.”
Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви – задето чуват; защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.”
Това е слово Господне.