16NZ06.1

Събота – XVI седмица

Година I
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 24,3-8

Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас.

Четене из книгата Изход.

В онези дни: Мойсей дойде и повтори пред народа всички Господни думи и всички закони. И целият народ отговори в един глас и рече: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим.” Тогава Мойсей написа всички думи Господни, и, като стана сутринта рано, издигна под планината жертвеник и дванадесет камъка, според броя на дванадесетте Израилеви колена. И прати момци от Израилевите синове, и те принесоха всесъжения и заклаха телци за мирна жертва на Господа. Мойсей взе половината кръв и наля в чаши, а с другата половина поръси жертвеника. И взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, и те рекоха: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни.” И взе Мойсей кръвта и поръси народа, като думаше: „Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всичките тези думи.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,1-2.5-6.14-15 (14а)

Принеси на Бога хвалебна жертва.

Принеси на Бога хвалебна жертва.
Бог на боговете, Господ заговори,
и призова земята от изгрев слънце до запад.
От Сион, връх на красотата, се явява Бог.

Принеси на Бога хвалебна жертва.

„Съберете при Мене Моите светии,
които при жертва са встъпили в завет с Мене.”
И небесата ще прогласят Неговата правда,
защото този Съдия е Бог.

Принеси на Бога хвалебна жертва.

Принеси на Бога хвалебна жертва,
и отдай на Всевишния твоите оброци;
И Ме призови в скръбен ден:
Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.”

Принеси на Бога хвалебна жертва.


АЛИЛУЯ  

R: Алилуя, Алилуя

Приемете с кротост насажданото слово, което може да спаси душите ви.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,24-30

Оставете да расте едното и другото заедно до жетвата.

Четене от светото Евангелие според Матей.

В онова време: Друга притча им предложи Исус, като каза: „Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде; а когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите”. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?” А Той им рече: „Враг човек е сторил това.” Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?” Но той рече: „Не, за да не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.”

Това е слово Господне.