17NZ-a

СЕДЕМНАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ти поиска мъдрост.
Четене из Първата Книга Царства 3,5.7-12
В онези дни:
Господ се яви на Соломон нощем на сън и му рече: „Искай, каквото желаеш да ти дам.” И Соломон каза: „Ти стори велика милост над Твоя раб баща ми Давид; и задето той ходеше пред Тебе по истина и правда и с искрено сърце пред Тебе, Ти му запази тази велика милост и му подари син, който да седи на престола му, както това е днес.
И сега, Господи, Боже мой, Ти постави за цар Твоя раб вместо баща ми Давид, но аз съм малко момче, не зная ни да излизам, ни да влизам; и Твоят раб е всред Твоя народ, който си избрал, народ тъй многоброен, че поради множеството му не може ни да се преброи, ни да се изгледа. Дай, прочее, на Твоя раб разумно сърце, за да съди Твоя народ и да различава, що е добро и що е лошо; защото, кой може да управлява този многоброен Твой народ?”
И угодно биде Господа, дето Соломон поиска това. И Бог каза на Соломон: „Задето поиска това, и не поиска за себе си дълъг живот, не поиска богатство, не поиска душите на твоите врагове, а си поиска разум, за да умееш да съдиш – ето, Аз ще сторя по думите ти: Ето, давам ти мъдро и разумно сърце, тъй че подобен на тебе не е имало преди тебе, и след тебе няма да се издигне подобен на тебе.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,57 и 72.76-77.127-128.129-130 (О: 97а)
Колко обичам Твоя закон, Господи.
Мой дял е Господ; казах си – да спазвам Твоите думи.
Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляди късове злато и сребро. 
Колко обичам Твоя закон, Господи.
Нека Твоята милост ми бъде утеха, по Твоето слово към твоя раб.
Да дойде върху мене Твоето милосърдие и аз ще живея, защото Твоят закон е моя утеха. 
Колко обичам Твоя закон, Господи.
Но аз обичам Твоя закон повече от злато, и то от чисто злато.
Всички Твои заповеди признавам за справедливи; всички пътища на лъжата мразя. 
Колко обичам Твоя закон, Господи.
Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази.
Откровението на Твоите уста просвещава, вразумява простите.
Колко обичам Твоя закон, Господи.
ВТОРО ЧЕТИВО
Той ни предопредели
да станем сходни с образа на Сина Му.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни    8,28-30
Братя:
Знаем, че на ония, които обичат Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро; защото, които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя.
А които е предопределил, тях и призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях и прославил.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,2
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, задето си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Продаде всичко,
що имаше и купи тази нива.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,44-52
В онова време: Исус каза на народа:
„Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.
Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде та, продаде всичко, що имаше, и го купи.
Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на света: ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”
И попита го Исус: „Разбрахте ли всичко това?”
Те Му казват: „Да, Господи!”
А Той им рече: „Затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.”
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Матей         13,44-46
В онова време: Исус каза на народа:
„Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.
Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.”
Това е слово Господне.