17NZ01.1

Понеделник – XVII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 32,15-24.30-34

Този народ направи голям грях, направи си богове от злато.

Четене из книгата Изход.
    
В онези дни: Мойсей се върна от планината; в ръцете му бяха двете плочи на откровението, написани от двете страни; и на едната и на другата страна бе писано; плочите бяха дело Божие; и писмото, издълбано на плочите беше Божие писмо. И чу Исус гласа на народа, който вдигаше голям шум, и каза на Мойсей: „Боен вик се чува в стана.” Той отговори: „Това не е вик на победители, нито писък на победени; аз чувам гласа на люде, които пеят.” И когато доближи до стана и видя телеца и хората, пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, та ги строши под планината. И грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огъня и стри на прах, па го сипа във водата и даде от нея да пият Израилевите синове. И каза Мойсей на Аарон: „Какво ти е сторил този народ, та го вкара в голям грях?” Аарон отговори: „Да се не разпалва гневът на господаря ми; ти знаеш този народ, че е буен. Те ми казаха: „Направи ни бог, който да върви пред нас; защото с Мойсей, с този човек, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво стана. Аз пък им рекох: Който има злато, да го снеме от себе си!” Те го снеха и ми го донесоха; аз го хвърлих в огъня и излезе този телец.” На другия ден Мойсей каза на народа: „Вие сторихте голям грях; затова аз ще възлеза при Господа, дано загладя греха ви.” Мойсей се върна при Господа и каза: „О, този народ направи голям грях, направи си бог от злато; прости им техния грях; ако ли не, изличи и мене из книгата си, в която си ме записал.” Господ каза на Мойсей: „И тъй, иди, води този народ, на където съм ти казал; ето, Моят Ангел ще върви пред тебе, и в деня на посещението Ми ще ги посетя за греха им.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105,19-20.21-22.23 (O: 1а)

Славете Господа, защото е благ.

Славете Господа, защото е благ.
Направиха телец на Хорив,
и се поклониха на истукана;
и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева.

Славете Господа, защото е благ.

Славете Господа, защото е благ.
Забравиха Бога, Своя Спасител,
който извърши велики дела в Египет.
Дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. 

Славете Господа, защото е благ.

И щеше да ги изтреби,
ако Мойсей, неговият избраник, не бе застанал пред Него.
Застана в пролома пред лицето Му,
за да отклони яростта Му, та да ги не погуби.

Славете Господа, защото е благ.


АЛИЛУЯ  
Як 1,18
R: Алилуя, Алилуя
Когато пожела, Той ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,31-35

Синаповото семе става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват в клоните му.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Друга притча им предложи, като каза: „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, па посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват в клоните му. Друга притча им каза: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. Всичко това Исус говори на народа с притчи, и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание на света.”

Това е слово Господне.