17NZ01.2

Понеделник – XVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Четене из книгата на Пророк Иеремия     13,1-11
Тъй ми рече Господ: „Иди си купи ленен пояс и препаши кръста си, но във вода го не туряй; и аз купих пояс, както рече Господ, и препасах кръста си.
И биде към мене слово Господне втори път, и ми бе казано: „Вземи пояса, що го купи, който е на кръста ти, и стани, иди при Ефрат и го скрий там в някоя скална пукнатина.” Аз отидох и го скрих при Ефрат, както ми заповяда Господ.
А като се изминаха много дни, Господ ми каза: „Стани, иди при Ефрат и вземи оттам пояса, който ти бях заповядал да скриеш там.” И аз дойдох при Ефрат, изкопах и взех пояса от мястото, дето го бях скрил, и ето – поясът беше развален и станал за нищо негоден.
И биде към Мене слово Господне: „Тъй казва Господ: Така ще сломя гордостта на Юда и голямата гордост на Йерусалим. Този негоден народ, който не иска да слуша думите ми, живее по упорството на сърцето си и ходи след други богове, за да им служи и да им се кланя, ще бъде като този пояс, който е за нищо негоден, защото както поясът прилепва o кръста на човека, така и Аз прилепих към Себе Си Израилевия дом и целия Юдин дом, казва Господ, за да бъдат Мой народ и Моя слава, хвала и украшение, но те не послушаха.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,19.20-21. (О: 18а)
Ти остави Бога, който те е родил.
Ти остави Бога, който те е родил, и Бога, който те е създал, забрави. Господ видя и се разгневи и в гнева си отхвърли синовете и дъщерите Си. 
Ти остави Бога, който те е родил.
И рече: „Ще скрия лицето Си от тях и ще видя, какъв Ще бъде краят им; понеже те са род развратен, деца, в които няма вяра.
Те Ме раздразниха не с Бога, а със своите идоли, ме оскърбиха; и Аз ще го раздразня не с народ, с народ неразбран ще ги оскърбя.” 
Ти остави Бога, който те е родил.
АЛИЛУЯ       Як 1,18
* Алилуя. * Когато пожела, Той ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Синаповото семе става дърво,
тъй че птиците небесни прилитат
и се подслоняват в клоните му.
Четене от светото Евангелие според Матей         13, 31-35
В онова време:
Друга притча им предложи, като каза: „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, па посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват в клоните му.
Друга притча им каза: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.
Всичко това Исус говори на народа с притчи, и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание на света.”
Това е слово Господне.