17NZ02.2

Вторник – XVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Спомни си, Господи, не разваляй Твоя завет с нас.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     14,17-22
Нека се леят сълзи из очите ми денем и нощем и да не престават; защото с голямо поражение, с тежък удар е поразена девицата, дъщерята на моя народ. Излизам на полето – и ето, убити от меч; влизам в града – и ето, умиращи от глад; дори и пророк и свещеник безсъзнателно бродят по земята.
Нима Ти съвсем отхвърли Юда? Нима на душа Ти омръзна Сион? Защо ни тъй порази, че не можем да се изцерим? Чакаме мир – и няма нищо добро; чакаме време за изцеление – и ето, ужаси.
Съзнаваме, Господи, нечестието си, беззаконието на нашите бащи, че съгрешихме пред Тебе, не ни отхвърляй заради Твоето име: не унижавай престола на Твоята слава: спомни си, не разваляй Твоя завет с нас.
Има ли между суетните езически богове, които да произвеждат дъжд? Или може ли небето от само себе си да дава проливен дъжд? Не си ли Ти това, Господи, Боже наш? На Тебе се надяваме ние, защото Ти твориш всичко това.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 78,8.8.11 и 13 (О: 9вс)
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро ще ни изпреварят твоите щедрости; защото сме много изтощени. 
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си, избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име.
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт.
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим и от рода в род ще разгласяме на Тебе хвала. 
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, пребъдва вечно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Както събират плевелите и ги изгарят в огън,
тъй ще бъде и при края на света.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,36-43
В онова време:
Исус разпусна народа и влезе вкъщи, а учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.” Той им отговори и рече:
„Сеячът на доброто семе е Син Човечески. Нивата е тоя свят; доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия; врагът пък, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века, а жетварите са Ангелите.
И тъй, както събират олевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на тоя век: ще изпрати Син Човечески Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си.
Който има уши да слуша, нека слуша!
Това е слово Господне.