17NZ03.1

Сряда – XVII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 34,29-35

Те се бояха да се приближат до него.

Четене из книгата Изход.
    
Когато Мойсей слизаше от планината Синай и държеше в ръце двете плочи на откровението, не знаеше, че лицето му изпуща зари, понеже Бог бе говорил с него. Аарон и всички Израилеви синове видяха Мойсей, и ето, лицето му светеше, и те се бояха да се приближат към него. Тогава Мойсей ги повика, и дойдоха при него, Аарон и всички началници на народа, и Мойсей говореше с тях. След това се приближиха всички Израилеви синове, и той им предаде всичко, що му бе говорил Господ на Синай планина. И когато Мойсей престана да говори с тях, турна на лицето си покривало. А колчем Мойсей влизаше пред лицето на Господа да говори с Него, снемаше покривалото, докато излезеше; а като излезеше, разказваше пред Израилевите синове всичко, що беше заповядано. И видяха Израилевите синове, че Мойсеевото лице свети; и Мойсей пак туряше покривалото на лицето си, докато влезеше да говори с Бога.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 98,5.6.7.9 (О: Срв 9с)

Свет си, Господи, Боже наш.

Превъзнасяйте Господа, нашия Бог
и се покланяйте на подножието Му, защото То е свето.
Мойсей и Аарон между свещениците и Самуил между онези,
които призовават името Му, викаха към Господа и Той ги слушаше.
 
Свет си, Господи, Боже наш.

Свет си, Господи, Боже наш.
В облачен стълб Той им говореше.
Те пазеха Неговите заповеди,
и наредбите, които ми беше дал.

Свет си, Господи, Боже наш.

Свет си, Господи, Боже наш.
Величайте Господа, нашия Бог,
и се покланяйте на святата Негова планина,
защото свет е Господ, Бог наш.

Свет си, Господи, Боже наш.

АЛИЛУЯ
Йоан 15, 15
R: Алилуя, Алилуя
Аз ви нарекох приятели, казва Господ, защото ви известих всичко, което съм чул от Отца Си.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,44-45

Продава всичко, що има, и купува онази нива.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на народа: „Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.”

Това е слово Господне.