17NZ03.2

Сряда – XVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Защо е тъй дълготрайна болката ми?
Ако се обърнеш, ще стоиш пред лицето Ми.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     15,10.16-21
Горко ми, моя майко, задето ме роди човек, който се препира и кара с цяла земя! Никому не съм давал под лихва, и на мене никой не е давал, а всички ме проклинат.
Намерих Твоите думи и ги погълнах:, и Твоето слово ми биде за радост и веселие на сърцето; защото Твоето име е призовано върху мене, Господи, Боже Саваот.
Не съм седял в събрание на шегобийци и не се веселих: под тежката върху мене Твоя ръка седях самин, защото Ти ме бе изпълнил с негодувание. Защо е тъй дълготрайна болката ми, и раната ми тъй неизцерима, че се не поддава на лекуване? Нима Ти ще бъдеш за мене като лъжлив извор, като неверна вода?
На това тъй рече Господ: „Ако се обърнеш, ще те възстановя, и ще стоиш пред лицето Ми; и ако.извлечеш скъпоценно от нищожно, ще бъдеш като Моите уста. Те сами ще се обръщат към тебе, а не ти ще се обръщаш към тях. И ще направя за този народ силна медна стена; те ще воюват против тебе, ала не ще те надвият, защото Аз съм с Тебе, за да те спасявам и избавям, казва Господ. И ще те спася от ръцете на притеснителите.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 58,2-3.4-5а.10-1.17.18 (О: 19д)
Бог е мое прибежище в деня на моето нещастие.
Избави ме от враговете ми, Боже мой, защити ме от въстаналите против мене.
Избави ме от онези, които вършат беззаконие; спаси ме от кръвниците. 
Бог е мое прибежище в деня на моето нещастие.
Защото, ето, те дебнат душата ми; събират се против мене силните.
Без престъпление и без грях от моя страна, Господи.
Бог е мое прибежище в деня на моето нещастие.
Силата е у тях, но аз към Тебе прибягвам, защото, Боже, Ти си мой застъпник.
Моят Бог, който ме милва, ще ме превари; Бог ще ми даде да гледам на моите врагове.
Бог е мое прибежище в деня на моето нещастие.
Аз пък ще възпявам Твоята сила, и от ранни зори ще прогласям Твоята милост.
Защото Ти ми беше защита, и прибежище в деня на моето нещастие. 
Бог е мое прибежище в деня на моето нещастие.
Сило моя, Тебе ще възпявам, защото Бог е мой застъпник, мой Бог, който ме милва. 
Бог е мое прибежище в деня на моето нещастие.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Аз ви нарекох приятели, казва Господ, защото ви известих всичко, което съм чул от Отца Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Продава всичко, що има, и купува онази нива.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,44-45
В онова време: Исус каза на народа:
„Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.
Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.”
Това е слово Господне.