17NZ04.1

ЧетвъртъкXVII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 40,16-19.32-36

Облакът я осеняваше и славата Господня изпълняше скинията.

Четене из книгата Изход.    

В онези дни: Мойсей стори всичко, както му бе заповядал Господ. И тъй, в първия месец на втората година, в първия ден на месеца, бе сглобена скинията. И сглоби Мойсей скинията, тури подножките й, постави дъските й, намести върлините, изправи стълбовете й, разпъна покривката над скинията и тури покривалото върху покривката, както Господ бе заповядал на Мойсей. И взе, та тури откровението на ковчега, и провря върлините в гривните на ковчега и тури върху ковчега очищилището; внесе ковчега в скинията, окачи завесата и закри ковчега на откровението, както Господ бе заповядал. Тогава облакът покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията. И Мойсей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше, и слава Господня изпълваше скинията. Колчем се дигнеше облакът от скинията, Израилевите синове потегляха през всичките си пътувания; ако се не дигнеше облакът, те не тръгваха, докле не се вдигне. Защото облакът Господен стоеше над скинията денем, а нощем имаше над нея огън пред очите на целия дом Израилев през всичките им пътувания.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 83,3.4.5-6а и 8а (О: 2)

Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.

Копнее душата ми и чезне за Господните двори,
сърцето и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог.
И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си:
при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой.

Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.

Блажени, които живеят в дома Ти,
те непрестанно ще Те хвалят.
Блажен човек, чиято сила е в Тебе.
Минавай от сила в сила.

Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.

Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляди дни,
желая по-добре да бъда при прага на Божия дом,
отколкото да живея в шатрите на нечестието.

Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.


АЛИЛУЯ  
Срв Да 16,14в
R: Алилуя, Алилуя
Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,47-53

Добрите събраха в съдове, а лошите изхвърлиха вън.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

„Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на света: ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. „Разбрахте ли всичко това?” Те Му казват: „Да, Господи!” А Той им рече: „Затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.” И когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам.

Това е слово Господне.