17NZ04.1

ЧетвъртъкXVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Облакът я осеняваше и славата
Господня изпълняше скинията.
Четене из книгата Изход     40,16-19.32-36
В онези дни:
Мойсей стори всичко, както му бе заповядал Господ. И тъй, в първия месец на втората година, в първия ден на месеца, бе сглобена скинията. И сглоби Мойсей скинията, тури подножките й, постави дъските й, намести върлините, изправи стълбовете й, разпъна покривката над скинията и тури покривалото върху покривката, както Господ бе заповядал на Мойсей. И взе, та тури откровението на ковчега, и провря върлините в гривните на ковчега и тури върху ковчега очищилището; внесе ковчега в скинията, окачи завесата и закри ковчега на откровението, както Господ бе заповядал.
Тогава облакът покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията. И Мойсей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше, и слава Господня изпълваше скинията. Колчем се дигнеше облакът от скинията, Израилевите синове потегляха през всичките си пътувания; ако се не дигнеше облакът, те не тръгваха, докле не се вдигне. Защото облакът Господен стоеше над скинията денем, а нощем имаше над нея огън пред очите на целия дом Израилев през всичките им пътувания.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 83,3.4.5-6а и 8а (О: 2)
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
Копнее душата ми и чезне за Господните двори, сърцето и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си: при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
Блажени, които живеят в дома Ти, те непрестанно ще Те хвалят.
Блажен човек, чиято сила е в Тебе. Минавай от сила в сила. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляди дни, желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
АЛИЛУЯ       Срв Да 16,14в
* Алилуя.* Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. 
* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Добрите събраха в съдове,
а лошите изхвърлиха вън.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,47-53
„Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на света: ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
„Разбрахте ли всичко това?”
Те Му казват: „Да, Господи!”
А Той им рече: „Затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.”
И когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам.
Това е слово Господне.