17NZ04.2

Четвъртък – XVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Каквото е глина в ръцете на грънчаря,
това сте и вие в Моите ръце.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     18,1-6
Слово, което биде към Иеремия от Господа:
„Стани, слез в дома на грънчаря, и там ще ти явя Моите думи.”
И слязох в дома на грънчаря, и ето, той работеше и правеше своята работа на колелото. И съдът, който грънчарят правеше от глина, се развали в ръцете му; и той изново направи от него друг съд, какъвто му текна да направи.
И биде слово Господне към мене: „Доме Израилев, не мога ли постъпи с вас както този грънчар?” казва Господ. Ето, каквото е глината в ръцете на грънчаря, това сте и вие в Моите ръце, доме Израилев.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145,2авс.2д-4.5-6 (О: 5а)
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов. 
Хвали, душо моя, Господа;
ще възхвалям Господа, докле съм жив, ще пея на моя Бог, докле съществувам.
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов.
Не се надявайте на князе, на синове човешки, от които няма спасение,
излиза духът му, и той се връща на земята си; в онзи ден изчезват неговите помисли.
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов.
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов, и чиято надежда е у Господа, неговия Бог,
Който сътвори небето и земята, морето и всичко, що е в тях.
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов.
АЛИЛУЯ       Срв Да 16,14в
* Алилуя. * Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Добрите събраха в съдове,
а лошите изхвърлиха вън.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,47-53
„Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на света: ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
„Разбрахте ли всичко това?”
Те Му казват: „Да, Господи!”
А Той им рече: „Затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.”
И когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам.
Това е слово Господне.