17NZ05.1

Петък – XVII седмица

Година I
 

 ПЪРВО ЧЕТИВО
Лев 23,1.4-11.15-16.27.34в-37

Господни дни ще наречете тържествени и пресвети.

Четене из книгата Левит.   

И рече Господ на Мойсей, думайки: „Ето Господните празници, свещените събрания, които трябва да свиквате своевременно: първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, вечерта е Пасха Господня. А на петнадесетия ден от същия месец е празникът Господен Безквасници: седем деня яжте безквасни хлябове, първия ден имайте свещено събрание; не вършете никаква работа; и през седемте дена принасяйте жертва на Господа; на седмия ден също така да има свещено събрание; не вършете никаква работа. Каза още Господ на Мойсей, думайки: „Обади на синовете Израилеви: Когато дойдете в земята, която ви давам, и почнете да жънете там жетва, първия сноп от жетвата си донесете на свещеника; той ще подигне този сноп пред Господа, за да придобиете благоволение; на втория ден от празника свещеникът ще го подигне. Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който принасяте снопа за полюшване, седем пълни седмици, до първия ден след седмата седмица избройте петдесет дни, и тогава принесете на Господа нов хлебен принос. На десетия ден от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертви на Господа. От петнадесетия ден на същия седми месец е празник Шатри, седем дни за Господа. В първия ден да има свещено събрание, никаква работа да не вършите. През седемте дена принасяйте жертва на Господа; на осмия ден да имате свещено събрание, и принасяйте жертва на Господа: това е Отдание на празника, никаква работа да не вършите. Тези са Господните празници, през които трябва да свиквате свещени събрания, за да принасяте в жертва на Господа всесъжения, хлебен принос, клани жертви и възлияния, всяко в деня си.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8о,3-4.5-6ав.10-11ав (О: 2а)

Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.

Вземете псалом, дайте тимпан,
сладкогласна гусла с псалтир.
Тръбете с тръба в новомесечие,
в определено време, в деня на нашия празник.

Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.

Защото това е закон за Израил,
наредби от Бога Яковов.
Той установи това като свидетелство за Йосиф,
когато този излезе из Египетската земя.

Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.

Да нямаш друг Бог
и да не се покланяш на другоземен бог.
Аз съм Господ, Бог твой,
който те изведох из Египетската земя.

Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.


АЛИЛУЯ
1 П 1,25
R: Алилуя, Алилуя
Словото Господне пребъдва вечно; а това е словото, което ви е благовестено.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,54-58

Не е ли той синът на дърводелеца? От къде, прочее, у него всичко това?

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Като дойде Исус в отечеството Си, поучаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха: „Откъде у Него тая премъдрост и тия сили? Не е ли Той на дърводелеца син? Майка Му не се ли казва Мария, и братята Му – Яков, и Йосия, Симон и Юда? И сестрите Му не са ли всички между нас? Откъде, прочее, у Него всичко това?” И падаха в съблазън поради Него. А Исус им рече: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си.” И не извърши там много чудеса поради неверието им.

Това е слово Господне.