17NZ05.2

Петък – XVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
И събра се целият народ при Господа.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     26,1-9
В началото на царуването на юдейския цар Йоаким, Иосиев син, биде такова слово от Господа:
„Тъй казва Господ: Застани в двора на Господния дом и кажи на всички градове на Юдея, които дохождат да се поклонят в Господния дом, всички онези думи, каквито ще ти заповядам да им кажеш; нито дума да не пропуснеш. Може би, те ще послушат и ще се отвърнат всеки от лошия си път, и тогава Аз ще отменя бедствието, което мисля да им изпратя за лошите им работи.
И кажи им: Тъй казва Господ: Ако Ме не послушате, и не ходите по Моя закон, който съм ви дал, и не внимавате на думите на Моите раби – пророците, които пращам при вас, пращам ги от ранно утро, и които вие не слушате – то с този дом ще направя същото, каквото – със Силом, и този град, ще предам за проклятие на всички земни народи.”
Свещеници и пророци и цял народ слушаха Иеремия, когато говореше тези думи в дома Господен. И когато Иеремия каза всичко, що Господ му бе заповядал да каже пред целия народ, тогава свещениците и пророците и целият народ го хванаха и рекоха: „Ти трябва да умреш. Защо пророкуваш в името на Господа и казваш: „И този дом ще стане като Силом, и този град ще запустее, ще остане без жители?” И целият народ се струпа около Иеремия в дома Господен.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,5.8-10.14 (О: 14с)
По голямата си благост изслушай ме, Господи.
Онези, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми.
Враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, нещо трябва да дам. 
По голямата си благост изслушай ме, Господи.
Защото заради тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми;
Чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми. Защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на онези, които Те хулят, падат върху мене. 
По голямата си благост изслушай ме, Господи.
Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост чуй ме в истината на Твоето спасение. 
По голямата си благост изслушай ме, Господи.
АЛИЛУЯ       1 П 1,25
* Алилуя. * Словото Господне пребъдва вечно; а това е словото, което ви е благовестено. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не е ли то синът на дърводелеца?
От къде, прочее, у него всичко това?
Четене от светото Евангелие според Матей         13,54-58
В онова време:
Като дойде Исус в отечеството Си, поучаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха: „Откъде у Него тая премъдрост и тия сили? Не е ли Той на дърводелеца син? Майка Му не се ли казва Мария, и братята Му – Яков, и Йосия, Симон и Юда? И сестрите Му не са ли всички между нас? Откъде, прочее, у Него всичко това?” И падаха в съблазън поради Него.
А Исус им рече: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си.” И не извърши там много чудеса поради неверието им.
Това е слово Господне.