17NZ06.1

Събота – XVII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Лев 25,1.8-17

В юбилейната година всеки да се върне във владението си.

Четене из книгата Левит.    

Говори още Господ на Мойсей на планината Синай, думайки: „Изброй си седем съботни години, седем пъти по седем години, за да ти излезат в седемте съботни години четиридесет и девет годинии да затръби с тръба в седмия месец, в десетия ден от месеца, в деня Очищение затръбете с тръба по цялата ваша земя; и осветете петдесетата година и обявете свобода по земята на всичките й жители: това да ви бъде юбилей; и всеки да се върне във владението си, и всеки да се върне между племето си. Петдесетата година да ви бъде юбилей: не сейте и не жънете онова, което израсте само на земята, и не обирайте гроздето от нерязаните й лози, защото това е юбилей: свещен да бъде той за вас; от нивата яжте произведенията й. В юбилейната година всеки да се върне във владението си. Ако продаваш нещо на ближния си, или купуваш нещо от ближния си, не се онеправдавайте един други; ти си купуваш от ближния според броя на годините след юбилея, и след броя на годините на прихода той трябва да ти продава. Ако остават много години, дигни цената, ако остават малко години, смали цената, защото той ти продава жетвата за известно число години. Не се онеправдавайте един други; бой се от твоя Бог, защото Аз съм Господ, Бог ваш.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66,2-3.5.7-8. (О: 4)

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови;
осветли ни с лицето Си.
За да познаят на земята Твоя път,
по всички народи Твоето спасение.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
Да се веселят и да се радват племената,
защото Ти съдиш народите справедливо
и на земята управляваш племената.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

Земята даде своя плод;
да ни благослови Бог, нашият Бог:
Да ни благослови Бог,
и да се убоят от Него всички земни краища.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

АЛИЛУЯ   
Мт 5,10
R: Алилуя, Алилуя
Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 14,1-12

Ирод прати и нареди да отрежат главата на Иван, и учениците му дойдоха и съобщиха на Исуса.

Четене от светото Евангелие от Матей.    

В онова време Ирод, четвъртовластник, чу мълвата за Исуса и рече на своите служащи: „Това е Иван Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса.” Защото Ирод, като хвана Иван, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на Филип, понеже Иван му казваше: „Не бива да я имаш.” И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за Пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирод; затова той с клетва й обеща да даде, каквото и да поиска. А тя, поучена от майка си, каза: „Дай ми тук на блюдо главата на Иван Кръстителя.” И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да й я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Иван в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му, и го погребаха; и отидоха, та обадиха на Исуса.

Това е слово Господне.