18.10

18 октомври
СВ. ЛУКА, ЕВАНГЕЛИСТ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Лука единствен е с мене.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей         4, 9-17а
Възлюбени:
Демас ме остави, понеже обикна сегашния свят, и отиде в Солун; Крискент – в Галатия, Тит – в Далмация. Само Лука е с мене. Вземи Марко и го доведи със себе си, защото ми е нужен в службата. Тихик изпроводих в Ефес. Кога дойдеш, донеси фелона, що оставих в Троада, у Карп, и книгите, особено кожените.
Александър ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му; от него пази се и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ми.
При първата моя защита никого нямаше при мене; всички ме оставиха; дано не ми се вмени за грях. Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 10-11.12-13ав.17-18(0: срв 12)
Твоите светии, Господи, ще оповестят славата на Твоето царство.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство и да разказват за Твоето могъщество. 
Твоите светии, Господи, ще оповестят славата на Твоето царство.
За да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. 
Твоите светии, Господи, ще оповестят славата на Твоето царство.
Праведен е Господ във всичките си пътища и благ във всичките си дела. 
Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го с истина призовават. 
Твоите светии, Господи, ще оповестят славата на Твоето царство.
АЛИЛУЯ       Ив 15, 16
* Алилуя. * Аз ви избрах от света, за да отидете и принесете плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. *  Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Жетвата е голяма, а работниците малко.
Четене от светото Евангелие според Лука           10, 1-9
В онова време:
Господ избра и други седемдесет и двама и ги изпрати двама по двама пред Себе си във всеки град и място, където мислеше да отиде.
И казваше им: „Жътва е голяма, а работниците малко; молете затова господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си.
Идете! Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете кесия, ни торба, ни обуща, и не поздравявайте никого по пътя.
И когато влезете в някоя къща, първом кажете: „Мир на тази къща”; и ако там живее син на мира, вашият мир ще почива върху него; ако ли не, ще се върне у вас. Останете в тази къща, яжте и пийте, каквото имат; защото работникът заслужава своята заплата.
Не преминавайте от къща на къща, и в който град влезете, и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните в него, и казвайте им: „Приближи се до вас царството Божие.”
Това е слово Господне.