18.12

18 декември


ПЪРВО ЧЕТИВО
Иер 23, 5-8


Ще въздигна на Давид праведна Младочка.

Четене из книгата на пророк Иеремия.    

”Ето, настъпват дни, казва Господ – и ще въздигна на Давид пра­ведна младочка и ще възцаря Цар, който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда по земята. В негови дни Юда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно; и ето – Неговото име, с което ще го наричат: „Господ – наше оправдание.”
Затова ето, настъпват дни, казва Господ, когато вече не ще говорят: „Жив Господ, който изведе Израилевите синове из Египетската земя”, а „жив Господ, който изведе и който доведе племето на Израилевия дом от северната земя и от всички земи, където ги бе изгонил” и ще живеят в земята си.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 71, 2. 12-13. 18-19 (О: срв 7)

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир во веки.

Боже, дай на царя твоето правосъдие,
и на царевия син твоята правда,
за да съди праведно твоите люде,
и твоите бедни в съда. 

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир во веки.

Защото той ще избави бедния,
стенещия и угнетения, който няма помощник.
Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха
и ще спаси душите на бедните.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир во веки.

Благословен Господ Бог, Бог Израилев,
който едничък прави чудеса;
благословено името на славата му до века,
и цяла земя да се изпълни с неговата слава! Амин, Амин.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир во веки.АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

Водител на дома Израилев, който даде на Мойсей закона връх Сиона: дойди да ни спасиш с протегнати ръце.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 1, 18-24


Исус ще се роди от Мария, сгодена за Йосиф, сина Давидов.

Четене от светото Евангелие според Матей.    

А Рождението на Исуса Христа стана тъй:
След сгодяване на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха се събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я посрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди Син, и ще му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му.”
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: „Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще му нарекат името му Емануил, което ще рече: с нас е Бог.”
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен и прие жена си.

Това е слово Господне.