18NZ-c

ОСЕМНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Какво ще има човек от всичкия си труд?
Четене из книгата Кохелет 1,2; 2,21-23
Суета на суетите, каза Еклисиаст; суета на суетите – всичко е суета.
Защото един човек се труди мъдро, със знание и успех, и трябва да предаде всичко на човек, който не се е трудил за това – като да е негов дял. И това е суета и зло голямо. Защото какво ще има човек от всичкия си труд и грижа на сърцето си, задето се труди под слънцето? Понеже всичките му дни са скърби, а трудовете му – безпокойство; дори и нощем сърцето му не знае покой; и това е суета!
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94,1-2.6-7.8-9 (О: 8)
О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си”.
Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога на нашето спасение.
Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. 
О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си”.
Дойдете да се поклоним и да припаднем да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец,
защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци
под Неговите ръце. 
О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си”.
O, да бяхте послушали днес гласа Му:
„Не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята,
където Ме изкушаваха вашите бащи: изпитваха Ме и видяха Моето дело.” 
О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си”.
ВТОРО ЧЕТИВО
Търсете това, което е на небето, дето е Христос.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   3,1-5,9-11
Братя:
Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете онова, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога; а кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
И тъй, умъртвявайте земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение.
Не се лъжете един други, след като съблякохте вехтия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател; дето няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
* Алилуя.* Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно, * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това, що си приготвил, на кого ще остане?
Четене от светото Евангелие според Лука                       12,13-21
В онова време:
Някой от народа рече на Исуса: „Учителю, кажи на брата ми, да раздели с мене наследството.”
А Той му рече: „Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или деля?”
При това им рече: „Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си.”
И каза им притча, като рече: „На един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: „Какво да направя? Няма де да събера плодовете си?” И рече: „Това ще сторя; ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си. И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се.”
Но Бог му рече: „Безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?”
Тъй бива с тоя, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.”
Това е слово Господне.