18NZ01.2

Понеделник – XVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Анание, Господ не те е пращал,
и ти лъжливо обнадеждаваш този народ.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     28,1-17
В същата година – в началото на царуването на юдейския цар Седекия – и четвъртата година, в петия месец, Анания, Азуров син, пророк от Гаваон ми говори в дома Господен пред очите на свещениците и на целия народ, думайки:
„Тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: ще строша хомота на вавилонския цар: подир две години ще върна на това място всички съдове на дома Господен, които вавилонският цар Навуходоносор взе оттук и отнесе във Вавилон. И юдейският цар Иехония, Иоакимов син, и всички пленени юдеи, които отидоха във Вавилон, ще върна на това място, казва Господ, защото ще строша хомота на вавилонския цар.
И рече пророк Иеремия на пророк Анания пред очите на свещениците и пред очите на целия народ – които стояха в дома Господен – и рече пророк Иеремия: Да бъде тъй, да извърши това Господ! да изпълни Господ твоите думи, що изрече за връщане от Вавилон на това място съдовете на дома Господен и всички пленници! Само изслушай думата, която ще ти кажа, да чуеш ти, и да чуе целият народ: „Пророците, които отдавна бяха преди мене и преди тебе, предсказаха на много земи и на големи царства война, бедствие и мор. Ако някой пророк предсказвал мир, то само тогава бивал признат за пророк, наистина изпратен от Господа, когато се е сбъдвала думата на този пророк.”
Тогава пророк Анания взе хомота от врата на пророк Иеремия и го строши. И рече Анания пред очите на целия народ тези думи: „Тъй казва Господ: Тъй ще строша хомота на вавилонския цар Навуходоносор подир две години, като го снема от врата на всички народи.”
И отиде пророк Иеремия по пътя си. И биде слово Господне към Иеремия, след като пророк Анания строши хомота от врата на пророк Иеремия: „Иди и кажи на Анания: Тъй казва Господ: ти строши дървен хомот – но ще направиш вместо него железен хомот. Защото тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: Железен хомот се туря на врата на всички тези народи, за да работят на вавилонския цар Навуходоносор, и те ще му служат; дори и полските зверове на него предадох.”
И рече пророк Иеремия на пророк Анания: Чуй, Анание: Господ не те е пращал, и ти лъжливо обнадеждаваш този народ. Затова тъй казва Господ: Ето, Аз ще те изхвърля от земното лице; през тази година ще умреш, понеже говори против Господа. И умря пророк Анания в онази година, в седмия месец.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,29.43.79.80.95.102 (О: 68в)
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай Твоя закон. 
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, защото аз се
уповавам на Твоите съдби. 
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
Да се обърнат към мене, които Ти се боят и които знаят Твоите откровения. 
Да бъде сърцето ми непорочно в Твоите наредби, за да се посрамя. 
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
Нечестивците ме причакват, за да ме убият; но аз се вдълбочавам в Твоите наредби. 
От твоите съдби няма да се отклоня, защото ти ме учиш. 
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
* Алилуя. * Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Погледна към небето, благослови и даде на учениците
хлябовете, а учениците на народа.
Четене от светото Евангелие според Матей         14,13-21
В онова време:
Като чу Исус за смъртта на Иван Кръстителя, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много народ; смили се над тях и изцели болните им.
А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха: „Тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.”
Но Исус им рече: „Няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.”
А те Му казват: „Ние имаме само пет хляба и две риби.”
Той рече: „Донесете Ми ги тука.”
И след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците – на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша.
А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.
Това е слово Господне.
Когато през година А това Евангелие се е чело в предшествуваща неделя, да се чете днес Мт 14,22-36.