18NZ03.2

Сряда – XVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
С вечна обич те обикнах.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     31,1-7
В онова време, казва Господ, Аз ще бъда Бог на всички Израилеви племена, а те ще бъдат мой народ.
Тъй казва Господ: „Народът, който оцеля от меч, намери милост в пустинята; отивам да успокоя Израил. Отдалеч ми се яви Господ и рече: С вечна обич те обикнах и затова прострях към тебе благоволение. Аз пък ще те възстановя, и ти ще бъдеш възстановена, дево Израилева, пак ще се украсяваш с тимпаните си и ще излизаш на хорото на ликуващите. Пак ще садиш лозя по самарийските височини;
лозарите, които ще ги садят, сами ще се и ползуват от тях. Защото ще дойде ден, когато стражата по Ефремова планина ще извика: „Ставайте да възлезем на Сион при нашия Господ Бог”.
Защото тъй казва Господ: „Радостно пейте за Яков и възклицавайте пред главата на народите; възгласяйте, славете и казвайте: „Избави. Господи, Твоя народ, остатъка от Израиля!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,10.11-12ав.13 (О: 10д)
Господ ще ни пази като пастир стадото си.
Чуйте, народи, словото Господне, и разгласете по далечните острови, и речете: „Който разпиля Израил, Той ще го и събере, и ще го пази като пастир стадото си. 
Господ ще ни пази като пастир стадото си.
Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на онзи, който беше по-силен от него.
И те ще дойдат и ще тържествуват на сионските височини, и ще се стекат към благата Господни. 
Господ ще ни пази като пастир стадото си.
Тогава девица ще се весели на хорото, и младежи и старци заедно; и ще обърна скръбта им в радост, и ще ги утеша, и ще ги зарадвам след тяхната скръб. 
Господ ще ни пази като пастир стадото си.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Жено, голяма е твоята вяра.
Четене от светото Евангелие според Матей         12,21-38
В онова време:
Като излезе Исус, отиде в страните Тирски и Сидонски. И ето, една жена хананейка, излезла от онези предели, викаше и Му казваше: „Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс.” Но Той не й отговори нито дума.
И учениците Му се приближиха, молеха Го и казваха: „Отпрати я, защото вика подир нас!”
А Той отговори, казвайки: „Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом.”
А тя се приближи до Него, поклони Му се и каза: „Господи, помогни ми!”
А Той й отговори и каза: „Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата.”
Тогава тя Му каза: „Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на техните господари.”
Тогава Исус й отговори и каза: „Жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде, както желаеш!” И от онзи час дъщеря й оздравя.
Това е слово Господне.