18NZ05.2

Петък – XVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Горко на кървавия град.
Четене из книгата на Пророк Наум                       1,15; 2; 3,1-3.6-7
Ето, по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир. Празнувай, Юдейо, твоите празници, изпълнявай оброците си, защото по тебе няма вече да минава нечестивият; той е съвсем унищожен.
Защото Господ ще възстанови величието на Яков, както величието на Израил, понеже ги опустошиха опустошители и лозовите им пръчки изтребиха.
Горко на кървавия град! Той е пълен с измама и убийство; не престава в него грабежът. Чува се плющене на бич и трясък от въртящи се колела, цвилене на кон и тропот от скачаща колесница. Припка конница, бляска меч, и блещят копия! Много убити и купища трупове! Труповете край нямат – препъват се o тях.
Ще нахвърлям върху ти мръсотии, ще те направя презрена, и на позор ще те изложа. И всеки, щом те види, ще побегне от тебе и ще каже: „Разорена е Ниневия! Кой ще я пожали? Де ще намеря утешители за тебе?”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,35сд-36ав.39авсд.41 (О: 39с)
Аз моря и Аз съживявам.
Денят на загниването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за тях.
Господ ще съди Своя народ, и ще се смили над рабите Си. 
Аз моря и Аз съживявам.
Вижте сега, че това съм Аз, Аз съм и няма Бог освен Мене: Аз моря
и съживявам; Аз ранявам и Аз церя. 
Аз моря и Аз съживявам.
Когато изостря бляскавия си меч, и ръката Ми приеме съд, ще отмъстя на враговете Си, и ще отплатя на онези, които Ме мразят. 
Аз моря и Аз съживявам.
АЛИЛУЯ       Мт 5,10
* Алилуя. * Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството Божие. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Какво може да даде човек в замяна на душата си?
Четене от светото Евангелие според Матей         16,24-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста Си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Истина ви казвам: Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си.”
Това е слово Господне.