18NZ06.1

Събота – XVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце.
Четене из книгата Второзаконие   6,4-13
Говори Мойсей на народа, думайки:
„Слушай, Израиле: Господ, Бог наш, е Господ един. Обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и от всичките си сили.
Тези думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти, и внушавай ги на децата си и говори за тях, кога седиш вкъщи и кога си на път, кога лягаш и кога ставаш; и завържи ги на ръката си за знак, и да бъдат те превръзка над очите ти, и напиши ги върху спонците на къщата си и върху вратите си.
Когато пък те въведе Господ, Бог твой, в онази земя, за която Той се кле на отците ти Авраам, Исаак и Яков, да ти даде с големи и хубави градове, които ти не си градил, и с къщи, пълни с всяко добро, които ти не си пълнил, и с кладенци изкопани, които ти не си копал, с лозя и маслини, които ти не си садил, и ще ядеш и ще се насищаш, тогава пази се, да не забравиш Господа, който те изведе из Египетската земя , от дома на робството.
Бой се от Господа, твоя Бог, и само Нему служи и в Негово име се кълни!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 17,2-За.Звс-4.47 и 51ав (О: 2)
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой Избавител.
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
Мой Бог, помощник мой, Нему се уповавам: Той е мой защитник, рог на спасението ми и мое убежище.
Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя от враговете си. 
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
Жив Господ, и благословен да е моят Защитник, да бъде превъзнесен Бог на моето спасение, който величествено спасяваш царя, и правиш милост над Твоя помазаник. 
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя.
АЛИЛУЯ       2 Тим 1,10в
§ Алилуя. §  Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Евангелието. § Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако имате вяра, нищо
няма да бъде за вас невъзможно.
Четене от Светото Евангелие според Матей        17,14-19
В онова време:
Приближи се до Исуса един човек, който падна на колене пред Него и рече: „Господи, помилвай сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода; водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.”
А Исус отговори и рече: „О роде неверен и развратен! докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.” И запрети Исус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.
Тогава учениците Му пристъпиха към Исуса насаме и Му рекоха: „Защо не можахме и ние да го изгоним?”
А Исус им рече: „Поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: „Премести си от тука там”, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.”
Това е слово Господне.