18NZ06.2

Събота – XVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Праведният чрез вярата си ще бъде жив.
Четене из книгата на Пророк Авакум       1,12 – 2,4
Но не си ли Ти от века Господ, Бог мой, Светий мой? Ние няма да умрем! Ти, Господи, само за съд си допуснал народа на Халдейците и силния за наказание си назначил. На чистите Твои очи не е свойствено да гледат злодейство, и да гледаш на притеснение, Ти не можеш. Защо гледаш злодейци, и си безмълвен, когато нечестивец поглъща онзи, който е по-праведен от него?
И оставаш людете като риба в море, като влечуги, които нямат властник? Всички тях с въдица измъква, залавя в мрежата си и ги събира в своите неводи, и затова се радва и тържествува. Затова на мрежата си принася жертва и на невода си кади тамян, защото от тях е тлъст дялът му и вкусна храната му. Нима затова той трябва да изпразня мрежата си и непрестанно да избива народите безмилостно?
Застанах на стражата си и, стоейки на кулата, наблюдавах, за да узная, какво той ще ми каже, и какво да отговоря на жалбата против мене.
Отговори ми Господ и рече: „Запиши видението и начертай ясно на скрижали, та, който чете, лесно да може да прочете, защото видението се отнася още към определено време; то говори за свършека и няма да излъже; па и да се забави, чакай Го, защото бездруго Идещият ще дойде и няма да се забави. Ето, горделивата душа не ще се успокои, а праведният чрез вярата си ще бъде жив.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 9,8-9.10-11.12-13 (О: 11в)
Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи.
Господ вечно пребъдва, Той е приготвил за съд Своя престол, и ще съди вселената по правда, и ще отсъди народите справедливо. 
Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи.
И ще бъде Господ Прибежище за угнетения, Прибежище в усилни времена;
И ще се уповават на Тебе онези, които познават Твоето име, понеже Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи. 
Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи.
Пейте, на Господа, който живее на Сион, възпявайте между народите делата Му.
Защото Той дири сметка за кръв; помни загиналите, не забравя писъка на потиснатите. 
Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи.
АЛИЛУЯ       2 Тим 1,10в
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако имате вяра, нищо
няма да бъде за вас невъзможно.
Четене от Светото Евангелие според Матей        17,14-19
В онова време:
Приближи се до Исуса един човек, който падна на колене пред Него и рече: „Господи, помилвай сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода; водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.”
А Исус отговори и рече: „О роде неверен и развратен! докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.” И запрети Исус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.
Тогава учениците Му пристъпиха към Исуса насаме и Му рекоха: „Защо не можахме и ние да го изгоним?”
А Исус им рече: „Поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: „Премести си от тука там”, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.”
Това е слово Господне.