19.03

19 март – СВ. ЙОСИФ, СЪПРУГ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ

Тържество

ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Сам 7, 4-5a.12-14a.16

Господ ще му даде престола на отца му Давид.

Четене из втората книга на Самуил         

В онези дни: Ето, биде слово Господне към Натан: Иди, кажи на Моя раб Давид: Тъй говори Господ: „Когато се навършат твоите дни, и ти по­чинеш при отците си, Аз ще въздигна твоето потомство, което ще произлезе от твоите чресла, и Аз ще закрепя царството му. Той ще съгради дом на името Ми, и Аз ще утвърдя престола на царството му до века. Аз ще му бъда баща, и той ще Ми бъде син. И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до веки пред лицето Ми, и престолът ти ще пребъде до века.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88, 2-3.4-5.27 и 29 (О: 37)

Неговото потомство ще пребъде вечно.

Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам,
от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина.
Защото казвам: „На веки е основана милостта”,
на небесата Ти утвърди Твоята истина.

Неговото потомство ще пребъде вечно.

„Аз поставих завет с Моя избраник,
клех се на Моя раб Давид:
Ще утвърдя на веки твоето потомство,
от рода в род ще уредя твоя престол.”

Неговото потомство ще пребъде вечно.

„Той ще Ме нарича: „Ти си мой Отец,
мой Бог и твърдина на моето спасение.”
На веки ще му запазя Моята милост,
и Моят завет с него ще бъде верен.”

Неговото потомство ще пребъде вечно.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 4, 13.16-18.22

Без основание за надежда, повярва с надежда.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.         

Братя: Обещанието към Авраам или към потомството му – да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата. Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, та и обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра потомци на Авраам, който е отец на всички ни (според както е писано: „Поставих те баща на много народи”) пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществу­ващо. Който без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде потомството ти.” Затова му се вмени за праведност.

Това е Божие слово.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО            
Пс 83, 5


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Блажени, които живеят в дома Ти, Господи, те непрестанно ще Те хвалят.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 1, 16.18-21.24а

Йосиф направи, както му бе заповядал Ангел Господен.

Четене от светото Евангелие според Матей.                   

Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос. А рождението на Исус Христос стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Йосиф, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети; а Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я посрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си;защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.” Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангел Господен.

Това е слово Господне.

Или

Лк 2, 41-51а

Ето, баща ти и аз, твърде разтревожени, те търсихме.

Четене от светото Евангелие според Лука.          

Всяка година родителите Исусови ходеха в Йерусалим за празника Пасха. И когато Той стана на дванадесет години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празника, а когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Отрокът Исус остана в Йерусалим, и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го потърсиха между роднини и познайници. И като не Го намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсеха. Подир три дни Го намериха в храма да седи между учителите, да ги слуша и запитва. Всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му. И като го Видяха, смаяха се. И Му рече майка Му: „Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.” Той им рече: „Защо сте ме търсили? Не знаете ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?” Но те не разбраха казаните от Него думи. Той тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше.

Това е слово Господне.