19.03

19 март – СВ. ЙОСИФ, СЪПРУГ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ
Тържество
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ ще му даде престола
н
а отца му Давид.
Четене из втората книга на Самуил          87, 4-5a.12-14a.16
В онези дни:
Ето, биде слово Господне към Натан: Иди, кажи на Моя раб Давид: Тъй говори Господ: „Когато се навършат твоите дни, и ти по­чинеш при отците си, Аз ще въздигна твоето потомство, което ще произлезе от твоите чресла, и Аз ще закрепя царството му. Той ще съгради дом на името Ми, и Аз ще утвърдя престола на царството му до века. Аз ще му бъда баща, и той ще Ми бъде син.
И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до веки пред лицето Ми, и престолът ти ще пребъде до века.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88, 2-3.4-5.27 и 29 (О: 37)
Неговото потомство ще пребъде вечно.
Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина. 
Защото казвам: „На веки е основана милостта”, на небесата Ти утвърди Твоята истина. 
Неговото потомство ще пребъде вечно.
„Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давид:
Ще утвърдя на веки твоето потомство, от рода в род ще уредя твоя
престол.” 
Неговото потомство ще пребъде вечно.
„Той ще Ме нарича: „Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение.” 
На веки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с него ще бъде верен.” 
Неговото потомство ще пребъде вечно.
ВТОРО ЧЕТИВО
Без основание за надежда, повярва с надежда.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до
римляни         4, 13.16-18.22
Братя:
Обещанието към Авраам или към потомството му – да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата.
Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, та и обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра потомци на Авраам, който е отец на всички ни (според както е писано: „Поставих те баща на много народи”) пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществу­ващо. Който без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде потомството ти.”
Затова му се вмени за праведност.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ ИЛИ СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО             Пс 83, 5
 Блажени, които живеят в дома Ти, Господи, те непрестанно ще Те хвалят. 
ЕВАНГЕЛИЕ
Йосиф направи, както му
бе заповядал Ангел Господен.
Четене от светото Евангелие според Матей                    1, 16.18-21.24а
Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос.
А рождението на Исус Христос стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Йосиф, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети; а Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я посрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си;защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.”
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангел Господен.
Това е слово Господне.
Или
Ето, баща ти и аз, твърде
разтревожени, те търсихме.
Четене от светото Евангелие според Лука           2, 41-51а
Всяка година родителите Исусови ходеха в Йерусалим за празника Пасха. И когато Той стана на дванадесет години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празника, а когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Отрокът Исус остана в Йерусалим, и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го потърсиха между роднини и познайници.
И като не Го намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсеха.
Подир три дни Го намериха в храма да седи между учителите, да ги слуша и запитва. Всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му. И като го Видяха, смаяха се.
И Му рече майка Му: „Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.”
Той им рече: „Защо сте ме търсили? Не знаете ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?” Но те не разбраха казаните от Него думи.
Той тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше.
Това е слово Господне.