19NZ01.1

Понеделник – XIX седмица

Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Втор 10,12-22

Обрежете сърцето си. Обичайте пришлеца, понеже сами бяхте пришелци.

Четене из книгата Второзаконие.  

Мойсей говори на народа, казвайки: „И тъй, Израиле, какво иска от тебе Господ, Бог твой? Само да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш по всичките му пътища, да Го обичаш, и да служиш на Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа, да пазиш заповедите на Господа и наредбите Му, които днес ти заповядвам, за да ти бъде добре. Ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог; но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното потомство подир тях, от всички народи, които видиш днес. И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави; защото Господ Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, който не гледа на лице и не взема дарове, който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришлеца и му дава хляб и облекло. Обичайте и вие пришлеца, понеже сами бяхте пришлеци в Египетската земя. Бой се от Господа, твоя Бог, Нему само служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни. Той е твоя похвала, Той е твой Бог, който направи с тебе онези велики и страшни дела, каквито видяха очите ти; твоите отци дойдоха в Египет седемдесет души, а сега Господ, Бог твой, те е направил многоброен като звездите небесни.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.14-15.19-20 (О: 12а)

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Хвали, Иерусалиме, Господа,
хвали, Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти,
благославя твоите синове сред тебе.

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Утвърдява в твоите предели мир,
с тлъста пшеница те насища;
праща на земята Своето слово;
Неговото слово бързо върви.

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Той яви Своето слово на Яков,
Своите наредби и Своите съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това,
и Неговите съдби те не знаят.

Хвали, Иерусалиме, Господа.


АЛИЛУЯ   
2 Сол 2,14


R: Алилуя, Алилуя

Бог ви призва чрез Евангелието Си, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 17,21-26

Ще Го убият и ще възкръсне. Синовете са свободни от данък.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Когато Исус с учениците Си се намираха в Галилея, Той им рече: „Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне.” И те се нажалиха твърде много. А когато дойдоха в Капернаум, приближиха си до Петър ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: „Вашият Учител не плаща ли дидрахма?” Той отговори: „Да.” И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари и рече: „Как ти се струва, Симоне? Земните царе, от кого вземат мито, или данък? От своите ли синове, или от чуждите?” Петър Му казва: „От чуждите.” Исус му рече: „И тъй, синовете са свободни. За да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай им за мене и за себе си.”

Това е слово Господне.