19NZ02.2

Вторник – XIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нахрани ме с този свитък
и в устата ми стана сладко като мед.
Четене из книгата на Иезекиил      2,8 – 3,4
Тъй казва Господ:
„Ти, Сине човешки, слушай, какво ще ти говоря: Не бъди упорит като този размирен дом; отвори устата си и изяж, което ще ти дам.” И видях и ето ръка, протегната към мене, и в нея – книжен свитък. И Той го разви пред мене,и ето, свитъкът беше изписан отвътре и отвън, и беше написано на него: „Плач, охкане и тъга.”
И каза ми: „Сине човешки, изяж, което е пред тебе, изяж този свитък, па иди говори на дома Израилев.” Тогава отворих устата си, и Той ми даде да изям този свитък; и каза ми: „Сине човешки, нахрани стомаха си и напълни утробата си с този свитък, който Аз ще ти давам”, и аз го изядох, и в устата ми стана сладко като мед.
И Той ми каза: „Сине човешки, стани, та иди у дома Израилев, и говори им с Моите думи.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,14.24.72.103.111.131 (О: 103а)
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
В пътя на Твоите откровения се радвам, като за всяко богатство.
Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави – мои съветници. 
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро. 
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! по-сладки от мед на устата ми. 
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост за сърцето ми. 
Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. 
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
АЛИЛУЯ       Мт 11,29ав
* Алилуя. * Вземете Моето иго върху себе си, казва Господ, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Гледайте да не презрете едно от тези малките.
Четене от светото Евангелие според Матей         18,1-5.10.12-14
В оня час се приближиха до Исуса учениците Му и казаха:
„Кой ли е по-голям в царството небесно?” И като повика Исус едно дете, изправи го посред тях и рече:
„Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно. И тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно. И който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема.
Гледайте да не презрете едно от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен.
Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва на нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени. Тъй и вашият Отец небесен не иска да загине ни един от тия малките.”
Това е слово Господне.