19NZ03.1

Сряда – XIX седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Втор 34,1-12

Умря там Мойсей, според думата и нямаше вече такъв пророк.

Четене из книгата Второзаконие.  

В онези дни: Мойсей се възкачи от равнините Моавски на планината Нево, на връх Фазга, срещу Иерихон, и Господ му показа цялата земя Галаад дори до самия Дан, и цялата земя Нефталимова, и цялата земя Ефремова и Манасиева, и цялата земя Юдина, дори до самото западно море, и южната страна, и равнината, долина на Иерихон, град на палмите, до Сигор. И рече му Господ: „Ето земята, за която се клех на Авраам, Исаак и Яков, думайки: „На твоето потомство ще я дам.” Аз ти дадох да я видиш с очите си, ала в нея ти няма да влезеш.” И умря там Мойсей, раб Господен, в Моавската земя, според думата Господня; и погребаха го в долината на Моавската земя, срещу Ветфегор, и дори до днес никой не знае де е погребан. Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря; но зрението му не бе отслабнало, и силата му не бе отпаднала. И синовете Израилеви оплакваха Мойсей в равнините Моавски тридесет дни. И минаха дните за плач и тъга по Мойсей. И Исус, син Навинов, изпълни се с дух на премъдрост, защото Мойсей бе вложил върху него ръцете си, и му се покоряваха синовете Израилеви и правеха тъй, както бе заповядал Господ на Мойсей. И в Израил нямаше вече такъв пророк като Мойсей, когото Господ знаеше лице с лице, по всички личби и чудеса, за които го бе пратил Господ да извърши в Египетската земя над фараона, над всичките му служители и над цялата му земя, и по силната ръка и по големите чудеса, които Мойсей извърши пред очите на цял Израил.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 65,1-3а.5 и 8.16-17 (О: Срв 20а и 9а)

Благословен Бог, който запази живота на душата ми.

Възкликни към Бога, цяла земйо,
Възпейте славата на името Му,
въздайте му слава и хвала.
Кажете на Бога: „Колко си страшен в делата Си!”

Благословен Бог, който запази живота на душата ми.

Дойдете и вижте делата на Бога,
Страшния в делата Си над синовете човешки.
Благословете, народи, вашия Бог,
и възгласяйте Му хвала,

Благословен Бог, който запази живота на душата ми.

Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога,
и Аз ще ви разкажа, какво стори Той за душата ми.
Виках към Него с устата си,
и Го превъзнесох с езика си.

Благословен Бог, който запази живота на душата ми.


АЛИЛУЯ   
2 Kop 5119
R: Алилуя, Алилуя
Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 18,15-20

Ако те послуша, спечелил си брата си.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Ако съгреши брат ти против тебе, иди го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си. Ако те не послуша, вземи със себе си още един или двама, та чрез устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък и тях не послуша, съобщи на Църквата; но ако и Църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам: Каквото свържете на земята, ще бъде свързано и на небесата! и каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето. Пак ви казвам, че, ако двама се съгласят на земята да поискат нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя небесен Отец. Защото, дето са събрани двама или трима в Мое име, там съм Аз посред тях.

Това е слово Господне.