19NZ05.2

Петък – XIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ти беше в пълно съвършенство при този великолепен накит,
с който те накитих; и почна да блудствуваш.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    16,1-15.60.63
И биде към мене слово Господне:
Сине човешки, изкажи на Йерусалим неговите гнусотии и речи: „Тъй казва Господ на дъщерята Иерусалимова: Твоят корен и твоята родина е в Ханаанската земя: баща ти е амореец, а майка ти – хетеанка. При твоето раждане – в деня, когато ти се роди, – пъпът ти не отрязаха, с вода те не умиха за очистение, със сол те не посолиха и с пелени не повиха. Ничие око не се смили над тебе, та от милост към тебе да ти направят нещо от това; но те изхвърлиха на полето от презрение към живота ти, в деня на твоето раждане.
И минавах Аз покрай тебе и те видях, захвърлена да те тъпчат в кръвта ти, и ти казах: В кръвта си живей! Размножих те като полските растения; ти порасна, стана голяма и достигна превъзходна красота: твоите гърди се надигнаха, и косата ти порасна, но ти беше гола и непокрита.
И минавах Аз покрай тебе и те видях, и ето, това беше времето ти, време за любов; и прострях полите на дрехите си върху теб и покрих твоята голота; и заклех ти се и встъпих в съюз с тебе, казва Господ Бог – и ти стана моя. Умих те с вода, измих от тебе кръвта ти и те с елей помазах; Облякох ти пъстрошити дрехи и ти обух червени сандали, опасах те с висон и те покрих със свилено покривало.
Окачих ти накити и турих на ръцете ти гривни и на шията ти -огърлие. И турих пръстен на носа ти, обици – на ушите ти, и на главата ти – прекрасен венец. Тъй се гиздеше ти със злато и сребро, и дрехата ти беше висон, свила и пъстрошита тъкан; хранеше се ти с хляб от най-добро пшенично брашно, с мед и дървено масло и беше извънредно красива и достигна царствено величие. И разнесе се славата ти между народите поради твоята красота, защото ти беше в пълно съвършенство при този великолепен накит, с който Аз те накитих, казва Господ Бог.
Но ти се довери на красотата си и, ползувайки се от славата си, почна да блудствуваш, и живееше безпътно с всеки минувач, като му се отдаваше.
Но Аз ще си спомня Моя съюз с тебе в дните на твоята младост и ще възстановя с тебе вечен съюз; за да помниш и да се срамуваш и занапред да не можеш да отвориш от срам и уста, когато ти простя всичко, що ти вършиш”, казва Господ.
Това е Божие слово.
или ад либитум
Ще се спомня моя съюз с тебе и ти ще се срамуваш.
Четене из книгата Иезекиил                       16,59-63
Тъй казва Господ:
„Аз ще постъпя с тебе, както ти, като презря клетвата, нарушавайки съюза. Но Аз ще си спомня моя съюз с тебе в дните на твоята младост и ще възстановя с тебе вечен съюз. И ти ще си спомниш за твоите пътища, и ще те е срам, когато почнеш да приемаш сестрите си, по-големите от тебе, както и по-малките от тебе, и когато почна да ти ги давам за дъщери, но не от твоя съюз.
Аз ще възстановя моя съюз с тебе, и ще познаеш, че Аз съм Господ, за да помниш и да се срамуваш и занапред да не можеш да отвориш от срам и уста, когато ти простя всичко, що ти върши”, казва Господ Бог
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Ис 12,2-3.4всд.5-6 (О: 1с)
Отвърна се твоя гняв и Ти ме утеши.
Ето, Бог е моето спасение, Нему се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила и мое пение, и той ми биде за спасение.
Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението. 
Отвърна се твоя гняв и Ти ме утеши.
Славете Господа, призовавайте името Му, Разгласяйте между народите делата Му; напомняйте, че името му е велико. 
Отвърна се твоя гняв и Ти ме утеши.
Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя.
весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев. 
Отвърна се твоя гняв и Ти ме утеши.
АЛИЛУЯ       I Сол 2,13
* Алилуя. * Приемете словото Божие не като човешко, а като Божие слово, каквото е наистина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви позволи
да изпъждате жените си; отначало не беше тъй.
Четене от светото Евангелие според Матей         19,3-12
В онова време:
Дойдоха при Исуса някои фарисеи, за да Го изпитат и казваха: „Позволено ли е на човека да изпъди жена си по всяка причина?”
Той им отговори и каза: „Не сте ли чели, че Създателят отначало ги сътвори мъж и жена и каза: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът?” Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което е Бог съчетал, човек да не разлъчва.”
Те Му казват: „Защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?”
Той им отговори: „Поради вашето жестокосърдие ви е позволил Мойсей да напускате жените си; но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.”
Казват Му Неговите ученици: „Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.”
А Той им рече: „Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно.
Който може възприе, нека възприеме.”
Това е слово Господне.