19NZ06.2

Събота – XIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще съдя всекиго според неговите пътища.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    18,1-10.13в.30-32
И биде към мене слово Господне: „Защо употребявате в Израилевата земя тази пословица, думайки: „Бащите ядоха кисело грозде, а на децата зъбите скоминясаха?”
Жив съм Аз, казва Господ Бог – занапред не ще говорят тази пословица в Израил. Защото ето, всички души са Мои; както душата на бащата, тъй и душата на сина са мои: която душа греши, тя ще умре.
Ако някой е праведен и върши съд и правда, по планините жертвено не яде и към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближния си не осквернява и до жена си, когато се очистя от своята нечистота, не се приближава, никого не притеснява, на длъжник връща залога му и грабежи не върши, хляба си дава на гладни и голия облича с дреха, под лихва не дава и лихва не взима, въздържа ръката си от неправда и извършва праведен съд между човек и човек, постъпя според Моите заповеди и пази искрено Моите наредби – то той е праведник, той без друго ще бъде жив, казва Господ Бог.
Но ако му се е родил син разбойник, който пролива кръв и върши каквото и да било от всичко това, ще бъде ли жив? Не, той няма да бъде жив; който върши всички тези гнусотии, той бездруго ще умре, кръвта му ще бъде върху него.
Затова Аз ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва Господ Бог; покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка. Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев? Защото
Аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ; но обърнете се – и живейте!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50,12-13.14-15.18-19 (О: 12а)
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и светия Твой дух не отнемай от мене. 
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и грешниците към Тебе ще се обърнат. 
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Защото нито на жертви се радваш, и ако бих Ти дал всесъжения, не би ги приел.
Моята жертва, Боже, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Сърце чисто създай в мене, Боже.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не възпирайте децата да дойдат при Мене;
на такива е царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей         19,13-15
В онова време:
Представени бяха на Исуса деца, за да възложи върху тях ръце и да се помоли; но учениците ги мъмреха. А Исус им каза: „Оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е царството небесно.” И като възложи над тях ръце, отиде си оттам.
Това е слово Господне.