1czwN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Боже, Ти от светлината
лъчите на деня плетеш.
Песента ни с красотата
във нощта ще събереш.
Ето слънцето се скрива,
зад хоризонта преваля.
Падат тишина и сянка –
трудовите хора галят.
Нека разумът е буден
във нощта на мрака –
да се отрази сияйна
светлината на лика Ти.
Теб гласът ни да прославя,
Бог – троичен и един,
и сърцето да възпява,
Отче, Свети Дух и Син. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господи, аз виках към Теб, и Ти ме изцери – винаги ще се надявам на Теб!
Псалм 29
Ще Те възхваля, Господи, затова че ме въздигна *
и не остави враговете ми да тържествуват над мен.
Господи, Боже мой, *
виках към Теб и Ти ме изцери.
Господи, Ти изведе душата ми от ада *
и ме оживи, за да не сляза в гроба.
Пейте на Господ, Негови светии, *
славете паметта на Неговата светиня,
защото гневът Му е за миг, †
благоволението Му за цял живот; *
вечер настъпва плач, а сутрин – радост.
Аз си казах в своето доброчестие: *
„Няма никога да се поколебая.“
По благоволението Си, Господи, Ти укрепи моята планина, *
но скри лицето Си и аз се смутих.
Тогава към Теб, Господи, виках *
и моя Господ молих.
Каква полза от кръвта ми, когато сляза в гроба? †
Ще Те слави ли прахта, *
ще възвестява ли тя Твоята истина?
Чуй, Господи, и смили се над мен. *
Господи, бъди ми помощ!
Ти обърна тъгата ми в ликуване, *
сне от мен вретището и ме препаса с веселие,
за да Те слави душата ми и да не замлъква. *
Господи, Боже мой, вечно ще Те славя!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господи, аз виках към Теб, и Ти ме изцери – винаги ще се надявам на Теб!
Ант. 2 Блажен е човекът, чийто грях е простен от Господ!
Псалм 31
Блажен е човекът, чиито беззакония са простени *
и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, на когото Господ няма да вмени грях *
и в чийто дух няма лукавство!
Докато мълчах, изтощиха се костите ми *
от всекидневното стенание,
защото денем и нощем тежеше на мен Твоята ръка, *
свежестта ми изчезна като по време на лятно засушаване.
Аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си. †
Казах: „Ще изповядам на Господ моите престъпления“, *
и Ти сне от мен вината за греха ми.
Затова всеки праведник ще Те помоли навреме *
и тогава разливът от многото води няма да го достигне.
Ти си моя закрила. Ти ме пазиш от скръб, *
обкръжаваш ме с радост от избавлението ми.
Ще те вразумя, казва Бог, ще ти посоча пътя, по който да вървиш, *
ще те ръководя. Моето око е над теб.
Не бъдете като кон или неразумна кобила, †
чиито челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, *
за да Ти се покоряват.
Много са скърбите за нечестивеца, *
а онзи, който се уповава на Господ, е дарен с милост.
Веселете се в Господ и радвайте се, праведници, *
тържествувайте всички прави по сърце.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Блажен е човекът, чийто грях е простен от Господ!
Ант. 3 Господ им даде властта, славата и Царството и всички народи ще Му служат!
Кантик Откр. 11, 17-18;12, 10b-12a
Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, *
Който си, Който си бил и Който идеш,
затова че си проявил Твоята голяма сила *
и си се възцарил!
Народите се разлютиха †
и дойде гневът Ти, *
и времето да бъдат съдени мъртвите,
и да дадеш отплата на Твоите слуги – пророците и светиите, †
и на онези, които се боят от името Ти – малки и големи, *
и да погубиш унищожителите на земята.
Сега настана спасението, силата и Царството на нашия Бог *
и властта на Неговия престол,
защото е свален клеветникът на братята ни, *
който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
Те го победиха с Кръвта на Агнеца †
и със словото на своето свидетелство *
не милееха за душата си дори до смърт.
Затова веселете се, небеса, *
и вие, които обитавате в тях.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господ им даде властта, славата и Царството и всички народи ще Му служат!
Кратко четиво 1 Петр. 1, 6-9
Радвайте се, дори сега да поскърбите малко в различни изкушения, та изпитаната ви вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, дори и изпитвано злато чрез огън, за хвала, чест и слава, когато се яви Исус Христос, Когото обичате, без да сте Го видели,
и в Когото, вярвайки сега, без да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост, като постигате целта на вашата вяра – спасението на душите.
Кратки възгласи
Н. Господ ни храни * с плод от пшеница!
Господ ни храни * с плод от пшеница!
В. Насища ни с мед от скала –
* с плод от пшеница!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Господ ни храни * с плод от пшеница!
Ант. Господ свали силни от престолите им и въздигна смирени!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ свали силни от престолите им и въздигна смирени!
Просби
Нека прославим Бог, нашата помощ, в Когото е надеждата ни
и навсякъде да Го прославим:
Благослови Твоите чеда, Господи!
Господи, Боже наш, Ти сключи с Твоя народ Вечен Завет,
– стори винаги да помним великите Ти дела.
Утвърди в любовта Си всички свещеници,
– обедини Твоите верни в единството на Духа чрез връзката на мира.
Помогни ни в усъвършенстването на земната цивилизация,
– за да не се трудим напразно.
Изпрати работници на нивата Си,
– за да се прославя Твоето име сред всички народи.
Приеми сред Твоите Светии нашите покойни роднини и благодетели,
– приобщи също и нас към тях.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Боже, Ти осветяваш дори най-тъмната нощ и след мрака даряваш светлината на света. Стори, молим Те, да прекараме тази нощ далеч от клопките на Сатана, за да можем да Те възпяваме в зората на новия ден.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!