1NA-a

ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година А

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 2, 1-5


Господ събира всички народи във вечния мир на Царството Божие.

Четене из книгата на Пророк Исаия.        

Слово, открито във видение на Амосовия син Исаия, за Юдея и Йерусалим:
И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекат към нея всички народи. И ще тръгнат много народи и ще кажат:
„Дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Яков, и Той ще ни научи на своите пътища, и ще ходим по пътеките Му, защото от Сион ще излезе законът, и от Йерусалим – словото Господне”.
И Той ще съди народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орала, и копията си – на сърпове; народ срещу народ не ще дигне меч, и няма да се учат вече на война.
О, доме Яковов! Дойдете, и ще ходим в Господня светлина.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 121, 1-2.3-4а.(4в-5.6-7).8-9 (О. срв 1)

Ще отидем радостни в дома Господен.

Зарадвах се, когато ми казаха:
„Да идем в дома Господен”.
Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме.

Ще отидем радостни в дома Господен.

Където възлизат колената, Господните колена,
по закона Израилев, да славят името Господне.
Там стоят престолите на съда,
престолите на дома Давидов. 

Ще отидем радостни в дома Господен.

Искайте мир за Йерусалим:
да добруват ония, които те обичат!
Да бъде мир в твоите стени,
добруване в твоите чертози! 

Ще отидем радостни в дома Господен.

Заради моите братя и моите ближни казвам:
„Мир на тебе!”.
Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро. 

Ще отидем радостни в дома Господен.ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 13, 11-14


Близо е нашето спасение.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни. 

Братя, така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо до нас спасе­нието, нежели когато повярвахме.
Нощта се превали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината.
Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист: но облечете се в нашия Господ Исус Христос, и грижите за плътта не превръщайте в похоти.

Това е божие слово.АЛИЛУЯ      
Пс.84, 8


R:Алилуя, Алилуя

Покажи ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.

R:Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 24, 37-44


Бдете и бъдете готови.

Четене от светото Евангелие според Матей.    

В онова време: Исус каза на учениците си:
„Както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески: защото както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички – тъй ще бъде и пришествието наСина Човечески; тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят; две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.
И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде нашият Господ. Знайте и това, че, ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде Син Човечески.

Това е слово Господне.