1NA01

Понеделник
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 2, 1-5

Господ събира всички народи във вечния мир на Царството Божие.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Слово, открито във видения на Амосовия син Исаия, за Юдея и Йерусалим”: И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекът към нея всички народи. И ще тръгнат много народи и ще кажат: „Дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Яков, и Той ще ни научи на своите пътища, и ще ходим по пътеките Му, защото от Сион ще излезе законът, и от Йерусалим – словото Господне.” И Той ще съди народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орала, и копията си – на сърпове; народ срещу народ не ще дигне меч, и няма да се учат вече на война. О, доме Яковов! Дойдете, и ще ходим в Господня светлина.

Това е Божие слово.

или

Ис 4, 2-6

Ще бъде величие за оцелелите.

Четене из книгата на пророк Исаия.
        
В оня ден младочката Господня ще се яви в хубост и чест, и плодът на страната – във величие и слава, за оцелелите синове Израилеви. Тогава останалите на Сион и оцелелите в Йерусалим – всички, записани като живеещи в Йерусалим, ще се наричат свети, кога Господ измие мръсотата на дъщерите сионски и очисти кръвта на Йерусалим из средата му с дух, който съди, и с дух, който пали. И ще направи Господ над всяко място на Сион планина и над събранията й денем – облак и дим, а нощем – блясък от пламнал огън; защото над всичко почитано ще има покрив. И ще има шатра за сянка денем от пек и защита от лошо време и дъжд.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121

Ще отидем в дома Господен радостни.

Зарадвах се, когато ми казаха:
„Да идем в дома Господен”.
Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме.
Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно.

Ще отидем в дома Господен радостни.

Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев,
да славят името Господне.
Там стоят престолите на съда,
престолите на дома Давидов.

Ще отидем в дома Господен радостни.

Искайте мир за Йерусалим:
да добруват ония, които те обичат!
Да бъде мир в твоите стени,
добруване в твоите чертози! 

Ще отидем в дома Господен радостни.

Заради моите братя и моите ближни
казвам: „Мир на тебе!”
Заради дома на Господа, нашия Бог,
желая ти добро.

Ще отидем в дома Господен радостни.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Дойди да ни спасиш, Господи, Боже наш; покажи лицето си, и ще бъдем спасени.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мат 8.5-11

Мнозина ще дойдат от изток и запад в царството небесно. 

Четене от светото Евангелие според Матей.    

В онова време: Когато Исус влезе в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше го и казваше: „Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и люто страда.” Исус му казва: „Ще дойда и ще го излекувам.” А стотникът отговори и рече: „Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. „Защото и аз съм подвластен човек и има мен подчинени войници: едному казвам: върви, и отива; другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави.” Като чу това, Исус се почуди и рече: на ония, които вървяха подире Му: „Истина ви казвам, нито в Израил намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Якова в царството небесно.”

Това е слово Господне.